Visszaállamosítás vagy időhúzás

Akt.:
Visszaállamosítás vagy időhúzás
A Bihar Megyei Tanács ismét pert indít abból a célból, hogy semmisítsék meg a restitúciós bizottság által a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek (KREK) ítélt barátlaki ingatlan telekkönyvezését.

 

A Bihar Megyei Tanács keddi ülésén újra terítékre került a KREK barátlaki ingatlanának ügye, amely az ezt megelőző megyei tanácsülésen is napirenden volt, igaz, akkor az volt az eredeti beterjesztés, hogy ne folytassák azt a tanács által már több szinten elvesztett pert, melyben a tanács azt szerette volna elérni, hogy a bíróság érvénytelenítse az ingatlan telekkönyvezését a református egyház nevére. Forró László megyei tanácsos, aki egyébként az egyházkerület tanácsosa is, akkor elmondta, hogy a református egyházkerület szóban forgó barátkai telkét az ingatlanvisszaszolgáltatási bizottság döntése értelmében telekkönyvezték az egyház nevére még 2003-ban. A telekkönyvi bejegyzést annak idején a megyei tanács megtámadta, de első fokon és másodfokon is pert vesztett. Ennek ellenére a Demokrata-Liberális Párt megyei tanácsi frakciójának javaslatára a tanács nem szüntette meg a jogi eljárást az ügyben. A mostani tanácsülésen azonban, amikor arról döntöttek a tanácsosok, hogy pert indítson a megye annak érdekében, hogy jogi úton semmisítsék meg a barátkai ingatlannak a restitúciós bizottság döntése alapján elvégzett telekkönyvezését, éppen Ionel Avrigeanu PD-L-s megyei tanácsos javasolta azt, hogy az új per megindításával egy időben szavazni kellene a másik per megszüntetésétől, hiszen nincs értelme két pert folytatni ugyanabban az ügyben. Carmen Soltanel a tanács titkára emlékeztette a politikust arra, hogy a múlt hónapban a megyei tanács hozott egy döntést, amit most már nem lehet megmásítani. A napirendi pont vitáján Kiss Sándor, a megyei tanács alelnöke, a jogi bizottság elnöke jelezte, hogy ez a határozat csak időhúzásra jó, és ellenkezik a tanács vezetősége által is vallott elvvel, miszerint a visszaszolgáltatási folyamatot fel kell gyorsítani. Forró László felszólalásában visszaállamosításnak nevezte az előterjesztést, és arra kérte a tanácsot, hogy ne szavazzák meg azt, de csak a tanács RMDSZ frakciója szavazott a javaslat ellen, a tanácsosok többsége elfogadta azt. Az ülés után Forró László kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy a tanács a telekkönyvi bejegyzést akarja megsemmisíttetni, de ebben az ügyben már egyszer pert vesztettek. „Az lenne a meglepő, ha most nem veszítené el a tanács a pert” – tette hozzá.

Egyéb ügyek

Ugyancsak a keddi tanácsülésen szavaztak volna a megyei tanács és a római katolikus egyház közötti egyezségről is, melynek értelmében a Körösvidéki Múzeum további két évig használná a nagyváradi püspöki palota egy részét, de ezt a javaslatot formai okokra hivatkozva végül levették a napirendről. A tanács döntött arról is, hogy Szabó József, RMDSZ-es nagyváradi helyi tanácsos legyen a megyei Hivatalos Közlöny főszerkesztője, illetve új megyei tanácsost is avattak a Dan Diaconescu Néppárt tagja, Alina Popa személyében, aki a jogerősen elítélt Ioan Lascaut váltja a testületben. Popa a kulturális bizottságban fog tevékenykedni. Ezúttal is több személyszállítási engedélyről döntött a megyei testület, azonban ezúttal három ilyen előterjesztés kapcsán meglehetősen éles vita alakult ki. Viorel Pop tanácsos, aki egyébként a Nagyváradi Közszállítási Vállalat (OTL) műszaki igazgatója is, azt kifogásolta, hogy három olyan engedélyt akar megadni a tanács, ami arról szól, hogy Nagyvárad központjából induljanak különjáratok, melyek munkásokat szállítanak a különböző gyárakba. Pop azzal érvelt, hogy ezáltal autóbusz-pályaudvar létesül a város belvárosában. Mint mondta, értelmetlen speciális járatot indítani a belvárosból, miközben az OTL-nek megvan a közszállítási hálózata, mely a belvárosból bármilyen irányba el tudja vinni az utasokat. Cornel Popa megyei tanácselnök azzal söpörte el Pop ellenkezését, hogy a nagyváradi városvezetés jóváhagyta ezeknek a járatoknak az üzemeltetését. A tanács Pop ellenkezése ellenére megszavazta az engedélyek megadását. Az ülés után Viorel Pop lapunknak elmondta: „Miközben mindenhol megpróbálják tehermentesíteni a belvárosok forgalmát, nálunk betömörítjük a belvárosba a buszforgalmat, és valóságos buszpályaudvart hozunk létre a Gojdu Líceumnál. Egyébként pedig a város azt hagyta jóvá, hogy a vidékről érkező járatok álljanak meg a központban, nem pedig azt, hogy a belvárosból induljanak járatok” – jelezte.

Pap István