Visszaadni az önkéntesség megbecsülését

Visszaadni az önkéntesség megbecsülését
Bihar megye – A kiskorúak munkaválalásának jogi kereteiről, illetve az önkéntesség fogalmának „körüljárására” tartottak megbeszélést a minap a szentjobbi Szt. István Szociális Központban.

A megjelenteket dr.Földes Béla, a szentjobbi szociális otthont működtető alapítvány, és a Máltai Segélyszolgálat Bihar megyei vezetője köszöntötte. Mindjárt a tárgyra is tért, amikor elmondta, hogy a szentjobbi intézményben 43 gyereket gondoznak, sok külföldi támogatással, ami felveti a kérdést, hogy melyek a jogi keretei Romániában a kiskorúak foglalkoztatásának, illetve az önkéntességnek. Szentjobbra ugyanis gyakran érkeznek nem csak felnőttekből, de fiatalokból álló önkéntes munkások is. Ismertette a meghökkentő tényt, hogy az országban már 15 éves kortól lehet endegéllyel munkát vállalni, míg önkéntes csak nagykorúsága után lehet az ember fia. Ez nem a életre szóló felkészülést szolgálja, állapította meg dr.Földes Béla.

Felsőbbrendű EU–szabály

A megyei Munkaügyi Felügyelőség részéről Loredana Şuta jogtanácsos kifejtette: kiskorúakat nem lehet semmilyen formában éjszakai munkára fogni, túlóráztatni, vagy olyan tevékenységre alkalmazni, ami visszafoghatja fejlődésüket. Ugyanakkor semmi akadályát nem látta a maga részéről, hogy a munkaválalási és az önkéntességi törvényt párhuzamba hozzák az illetékesek. Hozzátette, hogy EU–tagként Romániában használható kellene legyen a közösség „magasabb szintű” elfogadó törvénye, ami alapján a nyugat–európaiak szervezik az önkéntes táborokat. Szarka Árpád, a Gyermek és Családvédelmi Igazgatóság vezetője azt hagsúlyozta, hogy az önkéntes munkának fontos nevelő szerepe van: tág teret biztosít a tapasztalatszerzésre, a mentális fejlődésre, a toleráns magatartás és a munkakultúra elsajátítására.

Az önkéntesség nevelő hatása

Dr.Sadler Annemarie, az élesdi Kajántó Mária Gyermek és Ifjúsági Otthon vezetője hozzáfűzte: önkéntességet csak biztos megélhetéssel rendelkezőktől lehet várni, viszont egyetértett az önkéntesség nevelő szerepével, melyre már gyerekkorban hangsúlyt kell fektetni. Ugyanakkor tapasztalatából arra is hozott példát, amikor a szociális gondozott gyerek vér szerinti családja „visszahúzó erőként” viselkedik, pénzforrásnak tekintve a gyereket. Zárszavában dr.Földes Béla leszögezte, hogy az önkéntességnek vissza kell adni az elismertséget, hiszen azt még napjainkban is a szocializmus korszakának „potya–munkájával” azonosítják. A megbeszélés végén a szentjobbi otthonban élő gyerekek egy–egy szál virággal köszöntötték a résztvevőket.