Vissza a szakoktatáshoz!

Vissza a szakoktatáshoz!
A szakképzésben és felnőttképzésben oktatók továbbképzéséről, a duális szakképzésről zajlott műhelymunka a váradi Andrei Saguna Szakközépiskolában.


A szombati nagyváradi műhelymunkára a magyarországi nemzetgazdasági minisztérium által finanszírozott projekt nyomán kerülhetett sor, amit a nemzeti felnőtt- és szakképzési hivatal hajt végre. Ennek a projektnek az a feladata, hogy a duális szakképzésben dolgozókat, intézményi vezetőket, szakmát oktatókat, vagy közeljövőben oktatni kívánókat megismertessék a duális oktatás kihívásaival, ugyanis a közép- európai régió minden országában bevezetik ezt a fajta duális szakképzést, melynek lényege, hogy az elméleti oktatást a szakközépiskolában, gimnáziumban kapják meg a fiatalok, a gyakorlati oktatást pedig valós piaci körülmények között, vállalkozásoknál tanulják meg. A nagyváradi műhelymunka, mely egy többrétű programsorozat utolsó etapja volt, egyrészt segítséget kívánt nyújtani módszertani kérdésekben, másrészt pedig a duális szakképzés hatékonyságát gátló tényezőket kívánta feltérképezni. „Ennek a műhelymunkának az a lényege, hogy Nagyváradon és Nagyvárad környékén a pedagógus kollégák, vállalkozásoknál dolgozó kollégák milyen problémákat tudnak beazonosítani, és miben várnának segítséget ahhoz, hogy jól és hatékonyan működjön a duális szakképzés” – fogalmazott bevezetőjében Kovátsné Vörös Ágnes projektvezető, a nemzeti szakképzés és felnőttképzési hivatal dolgozója.

Kovátsné a továbbiakban kiemelte, hogy ennek a projektnek a folytatásaképpen a magyar kormány különféle pályázati forrásokat szeretne biztosítani „mert ennek folyománya az lenne, hogy minél inkább segítsük a testvériskolai kapcsolatok kialakítását, és hogy segítsük a Közép-Európában a különféle magyarlakta területek közötti tapasztalatcserét. A forrásokhoz elsősorban tanintézmények férhetnének hozzá elméleti oktatáshoz szükséges, vagy alapfogásokat betanító tanműhelyek, tangazdaságok fejlesztésére. Nagy az érdeklődés a turizmus, az agrárszakképzés és a vendéglátás terén, ez a három szakmacsoport lehet az, ami tudná segíteni gyermekeinknek a szülőföldön maradását, és talán egy kicsit gátolni tudná a vidék elnéptelenedését is” – hangsúlyozta a projektvezető.

Sok a gond

A nagyváradi eseményen egyébként Bihar megyei intézményvezetők, szakmapolitikusok, oktatásszervezők, pedagógusok vettek részt, mindazok, akik érdekeltek a duális képzés témájában, mondta a váradi eseményt szervező Demeter Emőke a Partiumi Oktatási és Módszertani Központ vezetője. Az egész napos műhelymunka felvezetéseként felszólalt Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes és Huszár István, Nagyvárad alpolgármestere, mind a ketten kiemelve azt a tényt, hogy a rendszerváltás után gyakorlatilag megszűnt Romániában a szakoktatás, és az iskolahálózat a líceumi oktatás felé tolódott el.

„Az évek bebizonyították, hogy ez nem egy jó elgondolás, elvégre nem biztos, hogy minden diákunk szeretne leérettségizni, vagy képes leérettségizni, azon kívül a szaklíceumi osztályokban sokkal kevesebb hangsúlyt fektettek magára a szakoktatásra és a gyakorlati oktatásra. Egy pár éve újraindult a három éves szakoktatás Romániában. Természetesen ezeregy gondunk van, kezdve azzal, hogy nincs megfelelő tanári gárda, nincsenek megfelelő tankönyveink, nincsenek megfelelően felszerelt műhelyeink” – jelezte a gondokat Kéry Hajnal, míg az alpolgármester azt emelte ki, hogy az oktatási rendszer bajainak orvoslásához elsőként a bajok okait kell felfedezni. Szerinte a hazai oktatási rendszer egyik legnagyobb betegsége az, hogy folyamatosan reformálódik, ami többek között oda vezetett, hogy a társadalom tele van például olyan diplomás mérnökökkel, akik nem rendelkeznek megfelelő gyakorlati szaktudással. „Ezért arra kérem önöket, próbálják megértetni a szülőkkel, és pedagógustársaikkal és a tanítványaikkal azt, hogy mi a jó irány, hiszen nem csak topmenedzserekre, sztárügyvédekre van szükség, de szükség van nagyon jó lakatosokra, szakácsokra és pincérekre is” – érvelt a minőségi szakoktatás mellett az alpolgármester.

A bevezetők után vette kezdetét maga a műhelymunka, amelyen szakemberek tartottak előadásokat a duális szakképzés különböző aspektusairól. Az elhangzottakat a délután folyamán kerekasztal-megbeszélésen tárgyalták meg. Demeter Emőke lapunknak elmondta, hogy a műhelymunka során összegyűjtött felvetéseket elküldik mind a magyarországi nemzetgazdasági minisztériumhoz, mind pedig a romániai kisebbségügyi hivatalhoz is.

Pap István