Vissza a közösségi hivatalhoz

Vissza a közösségi hivatalhoz

Nagyvárad – Május 22-én
iktatták be a nagyváradi Szociális
és Közösségi Ügyek
Hivatalának (ASCO) igazgatói
tisztségébe Koncsek Zitát, akivel
ezalkalomból interjút
készítettünk.

– A mai nap folyamén (május
22-én) Ilie Bolojan polgármester is
eljött az ASCO-hoz. Mi hangzott el a
találkozáson?


– A polgármester úr a beiktatásom
kapcsán látogatott el az
intézményhez. Azért jött,
hogy felvázolja elvárásait a
hivatallal szemben: fegyelmet, professzionalizmust,
odafigyelést kért tőlünk.
Felhívta a figyelmünket arra, hogy a
gyorssegélyeket, a szociális
segélyt, illetve a szociális
étkeztetést csak nagyon indokolt esetben
ítéljük meg, és
biztosítsuk azoknak azembereknek a
számára, akik megértik azt, hogy
minden szociális juttatásért
dolgozni kell, mert a törvények is ezt
írják elő.

– Milyen tervekkel jött vissza?


– Nagyon jó volt hazajönni, bár
már le is tettem arról, hogy én
valaha is az ASCO keretén belül
dolgozhatok. Négy évvel ezelőtt
nagyon jó légkör volt itt,
remélem, hogy ez nem változott az
évek során. Azzal az
elképzeléssel tértem vissza, hogy
biztosítani kell a szociális
szolgáltatásokat az embereknek, és
nagyon meg kell szűrni azt, hogy azok
közül akik ide jönnek, kik
részesülhetnek ezekben a
szolgáltatásokban.

– Vannak élősködők
is?


– Erre a kérdésre most még nem
tudok pontos választ adni, de legelső
feladatomnak tartom átnézni a
rászorultakat összesítő
nyílvántartást és
kiértékelni azt a szociális
osztály vezetőjével és az itt
dolgozókkal egyeütt.
Véleményem szerint nem elfogadható
az, hogy egészséges ember
részesüljön szociális
támogatásban, aki mehetne munkát
vállalni. A gyorssegélyek esetében
is sajnos vannak olyan személyek, akik
úgy tekintik, hogy ez nekik jár. Igen,
jár, de csak akkor, amikor olyasmi
történik vele, ami
fizetésképtelenné teszi, mert
akkor megítélik neki, de nem úgy,
hogy azután arra évről évre
számítson.

– A Pro As szakszervezttel való
korábbi konfliktusáról mondjon
néhány szót.


– A Temes Megyei Bíróság
végleges döntése
értelmében a Bihar Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság három évre
visszamenően kell fizetési mulasztás
címen pénzt visszafizessen az
intézmény dolgozóinak. A
szakszervezet aknamunkája abban áll, hogy
végig úgy vezettette a pert
Temesváron, hogy a bíróság
ne szociális juttatásként, hanem
fizetéselmulasztásként kezelje az
ügyet. A bírói döntés
megítélésem szerint
törvénytelen, hiszen a megyei tanács
2005-ben az intézmény
adminisztratív apparátusának
megítélt bizonyos szociális
juttatásokat, akiknek a feladatköre
egészen más, mint a megyében
lévő központokban dolgozó
embereké. A bírói
döntés értelmében
azonban  gondozóknak is jár a
juttatás, holott nekik a fizetésük
mellett eleve vannak bizonyos juttatásaik.

– Mennyiben befolyásolta ez az
elvesztett per azt, hogy ön visszajött az
ASCO-hoz?


– Az elvesztett per is befolyásolt a
döntésemben, mert úgy
találtam, hogy nem lehetséges a
párbeszéd az igazgatóság
vezetősége és a Pro As szakszervezet
vezetője Adrian Marcu között. Milyen
szakszervezet az, amelyik egyszerűen
ellehetetleníti egy intézmény
működését,
végrehajtóval állíttatja le
azokat a számlákat, amelyekről az
élelmet vásároljuk a
szociálisan ellátott gyermekeknek?
Így oda juthat az intézmény, hogy
a fizetéseket sem tudja kifizetni.

– A polgármester a szakszervezeti
vezetővel jelent meg. Ez nem azt jelenti-e, hogy a
polgármester el akarja kerülni azt, hogy az
ASCO-nál ne legyenek hasonló konfliktusok
a vezetőség és a szakszervezet
között?


– Ennek semmi jelét nem láttam a
polgármester részéről. Ő
minden olyan jogot biztosítani szeretne, amit a
szakszervezet föltár elé, ugyanakkor
azt várja, hogy párbeszéd legyen
az alkalmazottak és a szociális
juttatásban részesülők
között. Én is elsősorban a
párbeszédre alapozom a jövőbeni
munkámat, remélem, hogy itt olyan
szakszervezet van, amelyik valóban az
alkalmazottak érdekeit képviseli,
ugyanakkor figyelembe veszi azt, hogy milyen
források állnak a hivatal
rendelkezésére.


 


 


Koncsek Zita 1996-ban kezdte irodavezető
munkáját az akkor még
szociális irodában. Ez az
intézmény fejlődte ki magát
igazgatósággá, majd 2000-ben
hivatallá fejlesztették, ez lett a
Szociális és Közösségi
Ügyek Hivatala (ASCO). Koncsek Zita 2005
január 1-én ment át a Bihar Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósághoz, ahonnan 2009.
május 22-én hivatalosan is
visszatért az ASCO-hoz.

Pap István


 

Címkék: , ,