Virágvasárnapot ünnepeljük

Virágvasárnapot ünnepeljük
Idén március 20-ára, vagyis az előttünk álló hétvégére esik virágvasárnap napja.

Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd című tanulmányában azt olvashatjuk: virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását, sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták. Az előtte járó és utána tóduló sokaság így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Mt 21, 8). Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet.

A körmenet tehát jeruzsálemi eredetű, ahol a legutóbbi időkig minden esztendőben megismétlődött a jeruzsálemi püspök személyében az Úr jelképes bevonulása a szent városba. A körmenet népe a falakon kívül gyülekezett. Itt történt a pálmaszentelés. A kapukat bezárták a menet előtt, csak később nyitották meg. A püspök szamárháton vonult be, a kanonokok és hívek pedig ruhájukat terítették eléje.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven Nagyváradon, a római katolikus egyházmegye szívében az ünnepélyes szertartás 11 órakor a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Innen körmenetben vonul a főpásztor, az asszisztencia és a hívek a Székesegyházba. A szentmisét Exc. Böcskei László megyés püspök celebrálja, és az ünnepi szentmisében keretében Urunk szenvedéstörténete (passio) Szent Lukács evangéliuma szerint hangzik el.