Világítsuk ki Székelyföld határát!

Világítsuk ki Székelyföld határát!
A Székely Nemzeti Tanács október 24-én Világítsuk ki Székelyföld határát címen tüntetést szervez az erőszakos régiósítási szándék ellen és az autonómia eléréséért.

„Immár második alkalommal, a Székelyek Nagy Menetelése után, minden politikai szervezet támogatónk, az RMDSZ, az MPP és az EMNP is, valamint a történelmi magyar egyházak, civil szervezetek is. Tudatosítanunk kell az emberekben, hogy ha nem veszünk részt ezen a rendezvényen, akkor cinkosaivá válunk a román hatalomnak a számunkra igen hátrányos szándéka megvalósításában” – írja Gazda Zoltán, az SZNT irodavezetője, a rendezvény főszervezője a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Alább olvasható Izsák Balázs SZNT elnök felhívása, mely a tiltakozó megmozdulás elképzelését is tartalmazza.

Lármafákkal világítsuk ki Székelyföld határát!

Tekintettel arra, hogy Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségû óriás-régióba beolvassza, Székelyföld autonómiájára vonatkozó igényünknek pedig már a puszta megfogalmazását „bûnügyi jelenségként” kívánja kezelni, és Székelyföld fõvárosában, Marosvásárhelyen a magyarság minden tiltakozó megmozdulását betiltják vagy korlátozzák, szükség van egy újabb, tömegméretû megmozdulásra. A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló erejû összefogással hozzuk Bukarest és a nagyvilág tudomására, hogy Székelyföldet sem feldarabolni, sem beolvasztani nem hagyjuk. A rendezvény jelmondata változatlanul az Önkormányzati Nagygyûlés állásfoglalása:
„Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkezõ autonóm közigazgatási egységként képzelhetõ el a jövõben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelõen, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.”
Világítsuk ki lármafákkal ezeket a természetes, történelmileg kialakult regionális határokat 2015 októberének utolsó vasárnapján, október 25-én!
Felkérjük Székelyföld határközségeinek és határvárosainak önkormányzatait, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, a civilszervezeteket, a helyi önkéntes tûzoltókat és közbirtokosságokat, és az érintett települések minden lakóját, hogy vállalják fel: aktív részesei lesznek a rendhagyó tiltakozó megmozdulásnak, amely akár mûholdról is láthatóvá teszi Székelyföldet.

Székelyföld körülbelül 750 km hosszúságú határán, kilométerenként gyújtsunk óriásmáglyát vagy esetenként, a helyi viszonyoktól függõen fényszórókat kapcsoljunk fel naplemente után, egy elõre megállapított idõpontban.
Egyben felkérjük a határtelepülések önkormányzatait, hogy biztosítsanak egy gyülekezési pontot, ahol Székelyföld lakói, és a velük szolidaritást vállaló magyarok gyülekezhetnek, és egy szabadtéri ökumenikus istentisztelet után közösségi élménnyé tehetik a pillanatot, amikor kilométerenként kigyúlnak a lármafák Székelyföld határán!
A gyülekezési pontok mindegyikében felolvasásra kerül az a beadvány, amely a székelyföldi önkormányzati határozatok szellemében szólítja meg újra Európa és a nagyvilág nemzetközi fórumait, emlékeztetve õket arra, hogy van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, élni akar az önrendelkezés jogával szülõföldjén, amely hazája is egyben.
Felkérjük a széki székely tanácsokat, hogy jelen felhívást juttassák el az alább felsorolt határtelepülések helyi székely tanácsaihoz és önkormányzataihoz, hogy elkezdõdhessen a felkészülés Székelyföld határainak kivilágítására:

Marosszék: Szováta, Nyárádremete, Székelyhodos, Gernyeszeg, Beresztelke, Vajdaszentivány, Sárpatak, Mezõcsávás, Mezõsámsond, Mezõbánd, Nyárádtõ, Lukafalva, Nyárádkarácson, Ákosfalva, Balavásár, Székelyvécke,
Udvarhelyszék: Székelyandrásfalva, Újszékely, Székelykeresztúr, Bögöz, Székelyderzs, Kányád, Homoródszentmárton,
Bardóc-Miklósvárszék: Alsórákos, Apáca, Bölön
Sepsiszék: Hidvég, Elõpatak, Ilyefalva, Kökös, Uzon, Réty
Orbaiszék: Nagyborosnyó, Zágon, Kommandó, Kovászna, Zabola
Kézdiszék: Gelence, Ozsdola, Bereck, Lemhény, Esztelnek,
Csíkszék: Kászonaltíz, Csiksztentmárton, Csikszentgyörgy, Csíkpálfalva, Szépvíz, Gyimesközéplok, Csikszentdomokos, Gyimesbükk, Balánbánya,
Gyergyószék: Gyergyószentmiklós, Gyergyótölgyes, Gyergyóholló, Bélbor, Maroshévíz, Gyergyóvárhegy, Gyergyóremete, Gyergyóalfalu
Egyben felkérjük a határközségek és városok testvértelepüléseit, hogy nyújtsanak segítséget az esemény logisztikai elõkészítésében, megszervezésében az érintett önkormányzatok igénye szerint.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely 2015.V.3.