Viharos közvita a helyi adókról

Viharos közvita a helyi adókról
Skandalummal kezdődött a jövő évi helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos múlt heti közvita, a legtöbben elhagyták a termet. Végül megtartották, de újabb közvitát is szerveznek.

Rögtön az elején kirobbant az elégedetlenség amiatt, hogy bár másképp hirdették meg, végül a Városháza kistermében szervezték meg a közvitát. Hamar kiderült, hogy az érdeklődők száma meghaladja a terem kapacitását, bent már nem voltak helyek, s az előcsarnokban is várakoztak emberek.

Elmentek

Egyre többen mondogatták, hogy nem megfelelőek a körülmények, végül pedig egy idősebb férfi kiabálni kezdett, s arra bíztatta a többieket, hogy hagyják el a termet. „Gúnyt űznek belőlünk! Ezt készakarva tették! Indokolatlanul megemelik az adókat és illetékeket, hogy a bukott referendumok költségeit fedezzék!” – kiabálta, majd kifelé indult. A jelenlévők többsége követte, viszont mintegy húszan a teremben maradtak. Augustin Florea városmenedzser hasztalanul próbálta lecsillapítani a kedélyeket, s azt, amikor kijelentette, hogy szerveznek egy másik közvitát is, jobbára már csak azok hallották, akik úgy döntöttek, hogy maradnak. Egy adott pillanatban Ilie Bolojan polgármester is megjelent a helyszínen, néhány szót váltott a Floreával, s kijelentette, hogy nem tudják megváltoztatni a helyszínt.

Kedvezmények

Kevéssel később, mintegy húsz résztvevővel kezdődött el a közvita.
Adriana Lipoveanu főépítész ismertette azt a javaslatot, amely szerint jövő évtől adókedvezményben részesülnének a műemlék-épületek, illetve a műemlék-épületek környezetében lévő központi épületek tulajdonosai, amennyiben a szóban forgó ingatlan kifogástalan állapotban van. Ritli László Csongor RMDSZ-es helyi tanácsos felvetette, hogy a vonatkozó 422. Sz. Törvény az adó teljes eltörlését helyezi kilátásba a kifogástalan állapotban lévő műemlék-épületekre vonatkozóan, úgyhogy a kiegészítés értelmét veszti. Viszont, mint utóbb kiderült, a 422. sz. törvénynek a szóban forgó cikkelyét az új adótörvény hatályon kívül helyezte.

Büntetések

A közvita tárgyát képező tervezet egyebek mellett 200%-os adóemelést helyez kilátásba a nagyon rossz állapotban lévő épületek esetén. Ritli László Csongor felszólalása során kifejtette, hogy nem kellene megállni a 200%-nál, a maximális 500% biztosan rávenné a tulajdonosokat, hogy tegyék rendbe az épületeket. Viszont, tette hozzá, ha valaki nekifogott a rendbehozatalhoz szükséges procedúrákhoz, akkor mentesülnie kellene e büntetés alól. A tanácsos egy másik javaslata, melyet az RMDSZ nevében tett, arra vonatkozott: ha már az új törvény szerint meg fogják adózni az épületek alatti telkeket is, akkor legalább a legkisebb adót alkalmazzák, azaz a négyzetméterenkénti 0,68 lejt. Ezáltal, mivel amúgy is nő a megadózandó terület, a város jövedelme nem csökkenne és az adófizetőknek sem kellene akkora többletet fizetniük.
A későbbiek során a teremben lévők közül többen felvetették: mivel a nyugdíjasoknak amúgy is nehéz megélniük, az ő esetükben a legkisebb adót kellene alkalmazni.
Bár a helyszínen a városmenedzser kijelentette, hogy a megígért második közvita csütörtökön fél öttől lesz, a polgármesteri hivatal közleménye szerint, melyet a pénteki nap folyamán továbbítottak, a közvita november 11-én, szerdán fél öttől lesz, ezúttal a városháza nagytermében. A szóban forgó közleményben egyúttal elnézést kérnek mindazoktól, akik részt szerettek volna venni a múlt heti közvitán, de az adott körülmények között nem tudtak.
A jövő évi helyi adókat és illetékeket szabályozó tervezet a www.oradea.ro honlapon található, a közviták (dezbateri publice) címszónál, de a polgármesteri hivatal székhelyén kérvény alapján bárki igényelhet egy másolatot. Az írásban megfogalmazott módosító javaslatokat, véleményeket november 17-ig várják, ezeket le lehet adni a helyszínen, a 0259.409400 fax számon, vagy villanypostán, a primarie@oradea.ro címen. A javaslatokhoz a „ Referitor la proiectul privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016″ pontosítást kell mellékelni.

Neumann Andrea