Vidám népi mondókaverseny

Vidám népi mondókaverseny
Több éve már, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat megszervezi a Tapsolj egyet pajtás című népi mondókák versenyét, amelyet idén április 4-én tartottak meg az Orsolya óvodában.

Több éve szervezi meg a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nagyváradi szervezete a népi mondóka vetélkedőjét, de most harmadik alkalommal az óvodás korú gyermekeknek. A versenynek idén is a váradi Orsolya óvoda adott helyet. Szabó Anna óvodapedagógus, programfelelős, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársa elmondta, hogy „a népi gyermekmondókákat, találós kérdéseket, verses játékszövegeket a gyerekek nagyon gyorsan megtanulják. A játék és a ritmus lendülete sodorja a szöveget, a kicsiknek egyből rááll a fülük és a szájuk. Fontos tudnivaló, hogy a népi mondókák, gyermekjátékszövegek éppen olyan jó versek, mint a legnagyobb költőink remekművei. A mondóka a beszéd zenei elemeire épül, ezért lehet kitapsolni, ritmizálni”. Hozzátette, hogy a verseny célja felkelteni a kicsik érdeklődését a népi mondókák, versek, találós kérdések iránt.

Mondókák

A versenyen négy csapat vett rész: három az Orsolya óvodából és egy csoport a 25. számú óvodából, továbbá az utóbbi óvodából érkező gyerekek egy része alkotta a zsűrit is. Minden csoport lelkesen készült a versenyre az óvónénik, Szabó Anna és Pataki Kitti (Orsolya óvoda), valamint Kozma Judit és Rozsnyai Mónika (25-ös óvoda) segítségével. A kicsik a találós kérdéseket, népi mondókákat, tréfás felelgetőket, névcsúfolókat lelkesen mondták el, és a népi gyermekjátékokat ügyesen elevenítették fel. Mint Szabó Anna elmondta, a versenyen résztvevő csoportok mindegyike győztes, hiszen ha a felkészülés ideje alatt megtanultak néhány mondókát, felelgetőt, akkor már gazdagodott szókincsük, tudásuk. Minden résztvevő gyermek egy-egy oklevelet kapott, a csoportok pedig értékes ajándékokat, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felajánlásából.

Nagy Noémi