Vidám hangulat a hitközségnél

Vidám hangulat a hitközségnél
Nagyvárad – 2010. február 27- március 1. (5770. Ádár hónap 13-15.) között a purimot ünneplik a Nagyváradi Zsidó Hitközség tagjai. A szokásnak megfelelően vasárnap délután vidám farsangi mulatságot szerveztek.

A purim szó sorsvetést  jelent. Az ünnepi olvasmány szerint ugyanis Perzsiában a sorsvetés ezt a napot, Ádár hó 14-ét jelölte meg a zsidók elveszejtésére. A történet főszereplői Eszter, egy fiatal zsidó lány, Mordecháj, az őt felnevelő nagybácsi és Hámán, Ahasvérus perzsa király antiszemita tanácsnoka. Ahasvérus megharagudott a királynéra és ezért elrendelte a kivégzését. Egyedül maradva, elhatározta, hogy új feleséget keres magának. Ennek érdekében szépségversenyt szervezett, melyen részt vettek Perzsia különböző részeiből érkezett fiatal nők, köztük Eszter is. A király beleszeretett a lányba, és feleségül vette, anélkül, hogy tudta volna, hogy zsidó eredetű. A történet egyik másik lényeges mozzanata, hogy Mordecháj tudomást szerzett egy királyellenes összeesküvésről, és sikerült megakadályoznia ezt. Közben Hámán azt tervezte, hogy meggyőzi a királyt arról, hogy végeztesse ki az összes perzsiai zsidót. Mordecháj ezért arra kérte Esztert, hogy beszéljen a királlyal, és felhasználva a rá gyakorolt pozítiv hatását, térítse el gyilkos szándékától. Ahasvérus kedvesen fogadta a feleségét, noha az volt a szokás, hogy hivatlanul nem illett megszólítani a királyt, aki így tett, az az életével fizetett ezért. Eszter felfedte neki származását, és arra emlékeztetve őt, hogy Mordecháj megakadályozta az ellene tervezett összeesküvést, arra kérte: ne ölesse meg a zsidókat. Az uralkodó hallgatott rá, sőt megparancsolta, hogy Hámánt arra a bitófára akasszák fel, melyet a tanácsnok Mordechájnak készített elő. A zsidóság tehát szerencsésen megmenekült, ami vidámságra, ünnepségre ad okot.

Farsangi hangulat

Ennek emlékére vidám, farsangi hangulat uralkodott vasárnap délután a Nagyváradi Zsidó Hitközség Közösségi Központjában is. Többen jelmezbe öltözve érkeztek, mások mellett kuktával, kakassal, szuperhőssel, királyfival, törvényszéki bíróval, cigánylánnyal és bohóccal lehetett találkozni. A rendezvény moderátora egy óriásbébi volt, és fellépett a hitközség zenekara és kórusa is. Az Orneurim (Az ifjúság fénye) tánccsoport tagjai héber zenére táncoltak, néhány fiatal pedig azt játszotta el, hogy miként ünneplik a purimot egy hagyományos zsidó családban. A művészi program össznépi tánccal zárult, akik pedig óhajtották, tradicionális zsidó ételeket is fogyaszthattak (például Hámán füle süteményt).

Ciucur Losonczi Antonius