Vezetőváltás disszonáns intermezzoval

A pénteki Bihar Megyei
Tanácsülésen megszavazták azt,
hogy Tódor Albert legyen a Nagyváradi
Állami Filharmónia ideiglenes vezetője.
A filharmónia kórusának tagjai a
tanácsülésen
elégedetlenségüket fejezték ki a
normacsökkentés ellen. 


A pénteki megyei tanácsülés
után Szabó
Ödön
tanácsos, a Bihar megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke a
vezetőváltás kapcsán
lapunknak elmondta: „Sarkady Zsolt nagyon
jó munkát végzett a
Filharmóniában, de mivel politikailag
nehéz helyzetben van, kemény
össztűzbe került, ezért
úgy döntött, hogy nem
kívánja az intézményt olyan
helyzetbe hozni, hogy ezek a belső
feszültségek továbbgerjedjenek. Nem
lemondott, hanem visszalépett ettől a
tisztségtől és a megyei
önkormányzat Tódor Albertet nevezte
ki ideiglenes jelleggel, aki három
hónapon belül el kell
készítsen egy menedzseri tertvet.
Ugyanakkor a megyei tanács ki kell írja a
versenyvizsgát erre a
tisztségre.
Egész
normát!


A megyei tanácsi ülésen megjelent a
nagyváradi filharmónia
kórusának egy csoportja, akik amiatt
fejezték ki
elégedetlenségüket, hogy a
tanács félnormára akarta levini az
addig egész normás munkaidejüket.
Hiába jelezték jelenlétükkel
azt, hogy helytelenítik e
szándékot, a tanács mégis
megszavazta a normacsökkentést. Ennek
kapcsán Szabó
Ödön
a következőket
mondta: „az eredeti tervben a kórusnak
negyed norma volt előirányozva, de most
fél normát szavaztunk meg. Amúgy a
kórus több tíz éven
keresztül fél normával
működött, és a tavaly tavasszal
emeltük fela munkaidejüket egész
normára. A jelenlegi gazdasági helyzetben
a kórus maga nem tudja előteremteni az
egész norma után járó
fizetéseket, és a megyei
önkormányzat sem tudja ezt
finanszírozni, ezért semmi mást
nem történik, mint hogy
vissztérünk ez egy évvel
ezelőtti állapothoz. Ez egy nehéz
döntés volt, ami sokakat negatívan
érint, de senkinek az
elbocsátását nem
jelenti.”
Tódor Albert a frissen
kinevezett igazgató  a
tanácsülés után lapunknak
elmondta : „megtiszteltetés
számomra az, hogy a megyei tanács teljes
összhangban megszavazott.
Megpróbálom majd  megértetni
az intézmény dolgozóival azt, hogy
csak addig lehet nyújtózkodni, ameddig a
takaró ér, hiszen minden az anyagiakon
múlik. Fontos lehet az, ha tudunk majd
külső forrásokat
megpályázni. A többi
aspektusról még nem tudok nyilatkozni,
mert nem tárgyaltam arról, hogy ki milyen
állásponton van
.”
Megválasztása után máris
rögtönzött tárgyalást
folytatott Tódor Albert a megjelent
kórustagokkal. Erről a
minitárgyalásról a
következőket árulta el Tódor
Albert: „Abban maradtam velük, hogy
kedden tíz órakor találkozunk. A
versenyvizsgán gondolom, hogy indulni fogok, de
előbb látnom kell, milyen lesz az
együttműködés
.”