Vezetékcsere miatt feltörve

Vezetékcsere miatt feltörve

Szatmár megye – Szatmárnémeti
több forgalmas utcáján is ezekben a
napokban cserélnek villany–, illetve
gázvezetékeket. A munkálatok
befejezése után várhatóan
megkezdődik a feltört utak
felújítása is.

A megyeközpont útjainak
gödörtömését végző
cég fogja a feltört aszfaltos utak
újraaszfaltozását végezni,
várhatóan májustól
kezdődően. Kereskényi Gábor
alpolgármester az
útjavításokkal kapcsolatosan elmondta,
a gödörtöméseke kiírt licitre
jelentkezett cégek
dokumentációját épp
ottjártunkkor nyitotta fel a
versenytárgyalás szakbizottsága.
— A közművek helyi
illetékként fizetik be a polgármesteri
hivatalnak az útfelújítás
költségeit. A munkálatok
megkezdése azonban a közművek
munkatempójuktól függ, hisz felesleges
volna megkezdeni az újraaszfaltozást a
párhuzamos útszakaszokon, míg azok nem
fejezik be a vezetékcseréket — mutatott
rá az alpolgármester, aki elmondta,
mielőbb szeretnék elkezdeni ezen
munkálatokat.
Felújítják

Az idei évben több utat is
felújítanak a megyeközpontban,
például a Lucian Blaga, az Independen\ei
és az Ambudului utakat. Ezek licitje
párhuzamosan folyik a kátyuzások
versenytárgyalásával, melyre 1,4
millió lejt különített el a
polgármesteri hivatal. Elsősorban a
bekötőutakat igyekeznek
felújítatni, mivel ezeken nagyobb a forgalom.
A régi városrész
állapotát tekintve Kereskényi
Gábor a terelőút hiányát
emelte ki elsődleges problémának. Mely
nélkül
„szélmalom–harcot” folytatnak,
hiszen a megyeközponton áthaladó
fokozott forgalom akkor szűnne meg, ha sikerülne
egy körgyűrűvel összekötni a
Batizi – Károlyi – Petei utakat,
vélte az alpolgármester. A
terelőút megépítése
azonban továbbra is bizonytalan, mivel ez a Pete
— Szatmárnémeti —
Nagybánya gyorsforgalmi út tervének
egyik részét képezi.