Versenyvizsgát ígér a tanügyminiszter

Az Országos Diáktanács nagyváradi tisztújító közgyűlésére látogatott el Adrian Curaj tanügyminiszter csütörökön. A szerző felvétele
Az Országos Diáktanács nagyváradi tisztújító közgyűlésére látogatott el Adrian Curaj tanügyminiszter csütörökön. A szerző felvétele
Hamarosan megszervezik az első versenyvizsgákat az iskolaigazgatói tisztségekre – jelentette be csütörtöki nagyváradi látogatása során Adrian Curaj tanügyminiszter, aki több más fontos, a hazai oktatási rendszert érintő ügyben is tájékoztatott.

Az Országos Diáktanács nagyváradi tisztújító közgyűlésére látogatott el Adrian Curaj tanügyminiszter a tegnapi nap folyamán. A Nagyváradi Egyetem dísztermében megrendezett közgyűlés megnyitója után immár a Bihar Megyei Tanfelügyelőségen tartott sajtótájékoztatón beszélt a tárcavezető a tanügy aktuális kérdéseiről. Elmondta, hogy váradi látogatása során találkozik a régió tanfelügyelőségeinek vezetővel, hogy megismerje a helyi problémákat. Ez az első ilyen jellegű találkozó, amelyet több hasonló követ majd, tette hozzá.

Nem ért egyet

A képviselőházában hallgatólagosan átment a megyei tanfelügyelőségek megszüntetésére vonatkozik jogszabálytervezet. Az erre vonatkozó kérdésre válaszolva Curaj azt mondta, a tervezet úgy ment át, hogy nem volt meg hozzá a minisztérium jóváhagyása, és ő maga a leghatározottabban ellenzi ezt a tervet. Mint mondta, ő híve a decentralizációnak az állami közigazgatás minden területén, és szerinte a megyei tanfelügyelőségek éppen ezt a decentralizációt biztosítják az oktatási rendszerben. Az említett törvénytervezet a Szenátushoz került át, amely döntő ház ebben az ügyben.

Versenyvizsga

Adrian Curaj bejelentette, hogy készül az iskolaigazgatói és főtanfelügyelői tisztségek versenyvizsga útján történő betöltésének módszertana, és miután ez elkészül, azonnal meg is kezdődnek a versenyvizsgák. Mint Curaj fogalmazott, nem akar többé a megyei főtanfelügyelők mandátumát meghosszabbító rendeleteket aláírni, ehelyett olyan versenyvizsga módszertant kell kidolgozni, melynek alapján megszervezhessék végre a szóban forgó vizsgákat. Elárulta azt is, hogy a kormányban fel fogja vetni azt, hogy a helyi állami egyetemeket finanszírozhassák a helyi önkormányzatok is. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, még nem alakított ki határozott álláspontot arról, hogy a kilencedik osztályt át kellene-e vinni az általános iskolai oktatásba, de az mindenképpen elkeserítő, hogy jelenleg a Romániában nyolcadik osztályt elvégzett tanulóknak mintegy huszonöt százaléka abbahagyja a tanulást, és Curaj véleménye szerint ezen az állapoton változtatni kell. Ugyancsak újságírói kérdésre válaszolva Curaj azt ígérte, hogy sokkal nagyobb lesz az átláthatóság a doktorátusok megszerzése tekintetében. Ennek az átláthatóságnak az egyik eleme az, hogy máris publikálták a doktoriskolák és a doktorátust vezetők listáját, ugyanakkor hamarosan nyilvánosságra hozzák a habilitált professzorok listáját is, közülük kerülnek majd ki ugyanis a jövőben a doktorátus vezetők.

Tankönyvek

A továbbiakban Curaj kifejtette, hogy idén nyáron minden ötödikes tantárgy tananyagát három különböző bizottság fogja megvizsgálni, és e vizsgálatok eredményeképpen állapítja majd meg a minisztérium azt, hogy mi szerepeljen az ötödikes tankönyvekben. Ezt követően szeptemberben beindítják a közbeszerzési eljárást ezek elkészítésére, és reményei szerint 2017-ben már új tankönyvek lesznek az ötödik osztályosok számára.

Ösztöndíj

Adrian Curaj tanügyminiszter beszélt a kivételes tehetségű diákoknak nyújtandó ösztöndíjról is. Mint mondta, a tizenöt ezer euró értékű ösztöndíjat olyan tizenegyedikes vagy tizenkettedikes tanulók igényelhetik, akik nemzetközi tantárgyversenyeket nyertek, vagy más, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi megmérettetésen értek el nagyon jó eredményeket. Az ösztöndíjat igénylőknek vállalniuk kell azt, hogy egy romániai felsőfokú oktatási intézményben tanulnak tovább, illetve azt is, hogy társulnak egy kutatólaboratóriumhoz, ahol kutatásokat végeznek. A két év letelte után, amennyiben jó eredmények születnek, további tízezer euró ösztöndíjat igényelhetnek. Évente ötven ilyen ösztöndíj áll rendelkezésre, csakhogy a tavaly egyet sem osztott ki a tanügyminisztérium, mert nem voltak igénylők.

Pap István