Versenyvizsga iskolaigazgatóknak

A Bihar megyei Főtanfelügyelőség épülete
A Bihar megyei Főtanfelügyelőség épülete
Jelentkezni lehet a Bihar megyei Főtanfelügyelőség által meghirdetett szabad aligazgatói, illetve igazgatói tisztségek betöltéséért szervezendő versenyvizsgára.

A feliratkozási dossziékat tegnaptól kezdve egészen július 6-ig lehet leadni a tanfelügyelőség regisztratúráján. A versenyvizsga írásbeli része július 17-én lesz, az állásinterjú és az önéletrajzok értékelése pedig július 19 és 31 között zajlik, a tanfelügyelőség által megállapított és közzétett helyen. A versnyvizsga metodológiáját, a könyvészetet, a munkaköri leírást, a szabad állások listáját és a feliratkozáshoz szükséges dokumentumok listáját a megyei tanfelügyelőség honlapján és székhelyén is közzétették. További információk a 0259.416454 telefonszámon igényelhetők, hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között.

A meghirdetett szabad igazgatói, illetve aligazgatói állások közül huszonnyolc esetben szükséges a magyar nyelv ismerete, ezek a következők: a Iosif Vulcan főgimnázium, a művészeti líceum, a borsi Tamási Áron mezőgazdasági iskola, a szalontai Arany János líceum, a margittai Horváth János líceum (itt két szabad poszt van), a tenkei Nicolae Jiga líceum, a székelyhídi Petőfi Sándor líceum, a nagyváradi Dimitrie Cantemir, Ioan Slavici, Lucreția Suciu, Nicolae Bălcescu, Szacsvay Imre iskolák, az érmihályfalvi Zelk Zoltán iskola, a telegdi iskola, valamint a nagyváradi 11. sz. iskola aligazgatói tisztségei, továbbá a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, a szalontai Arany János líceum, a szalacsi Balaskó Nándor, a kiskereki Bocskay István, a bihari Gáspár András, az érmihályfalvi Zelk Zoltán iskolák, a diószegi, az értarcsai iskola, a bogyoszlói, valamint a sólyomkővári iskolák igazgatói tisztségei. A bodonosi Jozef Kozacek iskola igazgatói tisztségének megpályázásához a szlovák, a nagyváradi Friedrich Schiller iskola aligazgatói tisztségének megpályázásához pedig a német nyelv ismerete szükséges.