Véndiákszövetség közgyűlése

Szatmár megye – Május 13–án,
szerdán, 18 órai kezdettel tartja éves
Közgyűlését a
Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc
Védiákszövetség.

A gyűlés napirendenjében szerepel:
beszámoló a 2008–as
tevékenységről, a 2008–as
költségvetés elfogadása, a
cenzori jelentés elfogadása, a 2009–es
tevékenységi terv ismertetése,
különfélék. A
közgyűlésre a főgimnázium
dísztermében kerül sor. A
Szövetség Vezetőségi Tanácsa
minden tagot és érdeklődőt
szeretettel vár.