Vendéglelkészek szolgáltak az evangelizációs imahéten

Vendéglelkészek szolgáltak az evangelizációs imahéten

Nagyvárad – Az önazonosság
megtalálására bíztatott Dr.
Donald Patton, az Írországi
Presbiteriánus Egyház moderátora a
Lorántffy Zsuzsanna Egyházközpontban
tartott igehirdetésben.


A Nagyvárad – Olaszi Református
Egyházközségben zajló
imahét keretében szerda
délután Dr. Donald Patton, az
Írországi Presbiteriánus
Egyház
 moderátora, illetve
Tóth Tibor,
berekböszörményi lelkész
 hirdette Isten Igéjét a
Lorántffy Zsuzsanna Református
Egyházközpont
Múzeum-termében, melyben az
előző alkalmakhoz hasonlóan nem maradt
üresen egyetlen szék sem. Az
evangelizációs imahéten a
kettészakított történelmi
Bihari Református Egyházmegye
Magyarországon rekedt részében
tevékenykedő lelkészek hirdettek
Igét. Dr. Donald Patton moderátor a
Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja
alkalmából
érkezett feleségével
Nagyváradra Tőkés
László
püspök
meghívására. Mint mondta a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület és
az Írországi Presbiteriánus
Egyház, melynek moderátora, (itteni
értelemben püspöke) évek
óta partneri kapcsolatban állnak.

Megtalálni önazonosságunkat


Az angol nyelvű prédikációt
Antal János, egyházkerületi
külügyi tanácsos
tolmácsolásában hallgathatta meg a
gyülekezet. A tiszteletes az Apostolok
Cselekedetei 27. részének alapján
hirdette az Igét, melyben Pál apostol
teljes hittel határozta meg
önazonosságát. Két fontos
kérdés merül fel az emberben
már egészen fiatalon: Ki vagyok
én? Mi az életem célja?
A
két kérdésre
sokféleképpen lehet választ adni,
Pál apostol viszont a 23. versben
egyértelmű választ ad és
Isten teremtményeként határozza
meg magát. Isten kegyelem által
váltotta meg Pál személyes
életét Krisztus áldozatán
keresztül, hasonlóképpen
mindnyájunk életét, hangzott el a
prédikáció
tanulságaként. Az istentiszteletet
követően rövid beszélgetés
következett, mely alkalmával Veres
Kovács Attila
lelkész
megköszönte a szószéki
szolgálatot, aki ezt követően
bemutatta a hagyományosnál
díszesebb palástját.

Hálát adni Istennek

Tóth Tibor lelkész az apostol
szavával köszöntötte a
gyülekezet tagjait és adta át a
berekböszörményiek
üdvözletét. Örömét
fejezte ki, hogy ismét Nagyváradra
látogathatott Veres Kovács Attila
megtisztelő meghívására.
Pál apostol Kolossabelieknek írott
levél
 néhány verse
alapján hirdetett igét, melynek
tanulsága szerint nem fövényre,
hanem Jézus Krisztusra, a szegeletkőre kell
építkeznie a hívő
lélelknek. Az igehirdetést
követő rövid beszélgetés
során kiderült, a lelkész
Kárpátalján született, majd
huszonöt év elteltével került
Kis-Magyarországra, majd a
Nagyváradtól légvonalban 12
kilométerre található
Berekböszörményre. Nehéz
volt számára megszokni az új
közösséget, hiszen ahogy a
mondás tartja szívet cseréljen az
aki hazát cserél. De minden
körülmény között kell tudni
hálát adni Istennek és
imádkozni.

Mészáros Tímea