Vendégdiákok Lázáriban

Vendégdiákok Lázáriban

Szatmár megye – Július 6-án
összesen 48 lengyelországi és
magyarországi diák, illetve az őket
kísérő pedagógusok
érkeztek meg Lázáriba, hogy
megismerjék a települést.

A tanintézményekkel több éve
ápol testvériskolai kapcsolatot a
lázári iskola. Több éves
kapcsolat fűzi össze a lázári, a
balkányi (Magyarország) és a
szlopnicei (Lengyelország) iskolák
tanulóit. A lázári iskolások
minden éventben ellátogatnak
Balkányba, és onnan, a magyarországi
testvériskolával együtt
többször voltak már
Lengyelországban is. A lázári gyerekek
szombaton jöttek haza Lengyelországból,
tegnap pedig első alkalommal a lengyelországi
testvériskola 37 tanulóját
látogatott Lázáriba, ahol nagy
szeretettel fogadta őket az iskola tanári kara,
valamint a tanulóik. A lengyel gyerekek hat napos
kirándulásra indultak: ebből négy
napot Balkányon, két napot
Lázáriban töltenek. A lengyelekkel
együtt érkeztek a magyarországi
tanintézmény diákjai is, így
összesen 48 fő
elszállásolásáról
kellett gondoskodniuk a
vendéglátóknak.
Változatos program

A vendégeket a lázári iskolában
Kerekes János iskolaigazgató és
Szakácsi Mária aligazgató fogadta. Az
iskola és a település megismerése
után a vendégeket a
szatmárnémeti ifjúsági
táborban szállásolták el, majd
Sáron a kultúrotthonban ebédeltek
és a vacsora is itt várta őket,
napközben pedig lehetőség nyílt az
ismerkedésre. Ma egy kiránduláson
vesznek részt a lengyel és
magyarországi vendégek, melynek során
megismerik Szatmár és Máramaros megye
jellegzetességeit.
Vélemények

Roszpapa Csaba alpolgármester szívesen
részt vett a találkozó
megszervezésében. Véleménye
szerint fontos az, hogy a települések és
az iskolák között jó kapcsolatok
alakuljanak ki, mert ezekre épül majd a
közös jövő. Kerekes János
iskolaigazgató amiatt tartja fontosnak ennek a
találkozónak a
létrejöttét, mert valamilyen
módon viszonozni tudták a
lázáriak azt a sok kedvességet, amit
ők kaptak Balkányon és
Szlopnicében.