Vélemények az érettségi eredményeiről

Vélemények az érettségi eredményeiről
Elégedetlen a megyei főtanfelügyelő az érettségit felügyelő tanárokkal, hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. A magyar iskolákban végzettek eredményeiről az iskolák igazgatóit kérdeztük.

Az érettségi eredménye arra utal, hogy Bihar megyében reprezentatív iskolák vannak, ahol tényleges tanulás zajlik, mondta Daniel Negrean főtanfelügyelő a keddi sajtótájékoztatón. Elmondta: az érettségizők egy jelentős hányada, 21,04% bukott úgy, hogy nem jött ki a hatos átlaga; mintegy 40% ért el 8 és 8,99 közötti átlagot, 60% pedig 6 és 8 között teljesített. Egyetlen tízes átlag volt, ezt Vida Alexandra Georgiana, a Mihai Eminescu Főgimnázium végzettje érte el, aki szintén jelen volt a sajtótájékoztatón. A fiatal hölgy elmondta: már elsős korától kezdve tudatosan tanul, mindig is szeretett tanulni, iskolába járni. Remélte, hogy szép eredményt ér el az érettségin, de a tiszta tízes számára is meglepetés volt. Hozzátette: a líceumi évek alatt nem mondott le a barátokról, a szórakozásról, de ügyelt arra, hogy mindenben megőrizze a mértéket. Románból, földrajzból és történelemből vizsgázott. Megköszönte a barátai, szülei, Ioana Codrean tanárnő, illetve a főgimnázium közössége által nyújtott segítséget.

Eredmények

A sajtótájékoztatón ismertetett adatokból kiderült: a legnagyobb, 100%-os átmeneteli arányt a szlovák, illetve német nyelvből írt anyanyelvi vizsgán érték el, ezt követi a történelem (99,77%), az informatika (98,28%), a földrajz (97,8%), a magyar nyelv és irodalom (96,43%). A legalacsonyabb, 55,43%-os átmeneteli arányt fizikából érték el az érettségizők. Ami pedig az iskolánként elért eredményeket illeti: nincsenek lényeges változások az elmúlt évekhez képest. 100%-os az átmeneteli arány az Emanuel baptista és a Betel pünkösdista líceumokban végzetttjeinél, őket követik a Gojduban végzettek (98,82%), az Onisifor Ghibu végzettjei (92,44%), s 91%-on felüli a Friedrich Schiller , a Iosif Vulcan, a görög-katolikus iskola, az Aurel Lazăr, a Mihai Eminescu iskolák végzettjei által elért átmeneteli arány. A műszaki iskolák között is gyenge eredményt ért el az Alexandru Șaguna iskola, ahol 253 érettségiző közül 18 ment át, valamint a kágyai iskola, ahol 77 érettségizőből négy vizsgázott sikeresen. A Henri Coandă magániskola 21 érettségizője közül egynek, a Georgiana magániskola 15 végzőse közül pedig háromnak sikerült az érettségije.

Nem vették komolyan

A vizsgaközpontok jó körülményeket biztosítottak az érettségizőknek, a műszaki felszereltség sem hagyott kívánnivalót maga után, viszont a felügyelő tanárok közül sokan nem vették elég komolyan a feladataikat, közölte a főtanfelügyelő. Előfordult, hogy egymással beszélgettek, hogy nem magyarázták el rendesen, miképpen kell kitölteni a vizsgalapokat, mondta a főtanfelügyelő, aki őket is hibáztatja azokért az esetekért, amikor telefon maradt az érettségizőknél, illetve más, kapcsolattartást lehetővé tévő készülék. Ehhez az is hozzátartozik, tette hozzá, hogy egyesek közülük vidékről jöttek Váradra felügyelni és a napi díjuk 20 lej körüli volt.

Az érettségi eredményeit 1232 végzős óvta meg Bihar megyében, a legtöbben, 547-en a román nyelvből és irodalomból elért pontszámmal elégedetlenek.

Zalder Éva, a nagyváradi Szent László római-katolikus iskola igazgatója kérdésünkre elmondta: születtek már jobb és rosszabb eredmények is az érettségin ebben az iskolában, a teológia osztály végzősei ismét jó eredményeket értek el, ott 60% körüli az átmeneteli arány. Ők mindig is jobban teljesítettek matematika-informatika szakos társaiknál, az igazgató szerint a tanulság az, hogy nem érdemes matematika-informatikára járnia annak, aki nem jó matematikából, mert gyenge eredményei lesznek. „Sajnálom azokat, akik mindenből átmentek, de hatoson aluli átlagot értek el, azokat, akiknek az idegei nem bírták a feszültséget, vagy családi okok miatt teljesítettek képességeiken alul” – tette hozzá az igazgató. Akik viszont kitartóan tanultak, legnagyobbrészt akkor is jó eredményeket értek el, ha amúgy nem különösebben fényes elmék és a kreativitásukkal sem tűnnek ki, mondta az iskola igazgatója.

Felérni ésszel

Szabó Zsuzsa, a Lorántffy Zsuzsanna református gimnázium igazgatója elmondta: az eredmények nagyjából olyanok, mint a tavalyiak, románból talán rosszabbak, s erre nem mentség az, hogy milyen tételt kaptak, hiszen tudják, mit kell megtanulniuk, s ha tanulnak, megkapják az átmenő jegyet. Viszont jó lenne, ha a magyar tagozaton végzettek más tételeket kapnának románból, mint román anyanyelvű társaik, tette hozzá. Matematikából könnyebbek voltak a tételek, mint tavaly, viszont az itt elért eredmények is arra mutatnak rá: aki a középiskola évei alatt tanult, az tudott, annak pedig, ha valaki nem éri fel ésszel, hogy tanulnia kell, meglesznek a következményei.

Tóth Márta, az Ady Endre Középiskola igazgatója szerint a tételek hozzáférhetőek voltak, s annak, aki hellyel-közzel tanult, sikerült átmennie, sőt, a hetest sem volt gond elérni. Szép eredmények születtek, inkább csak azok teljesítettek gyengébben, akiknek tavaly sem sikerült az érettségijük. A tanulság az, mondta, hogy az iskolai évek alatt kell tanulni, utána sokkal nehezebb napirenden maradni a tananyaggal. Két-három érettségiző esetében érthetetlen, hogy miért nem kapták meg az átmenő jegyet, „de reméljük, hogy az újrajavítás nyomán másképp értékelik majd ezeket a dolgozatokat” – tette hozzá az igazgató.

Neumann Andrea