Vektor: Istenhez irányít és vezet közelebb

Vektor: Istenhez irányít és vezet közelebb
Április 21-én és 22-én ötödik alkalommal szervezték meg a Várad Rogériuszi Tavaszi Evangelizációs Konferenciát, vagyis a Vektort, amelynek a Rogériuszi Református Egyházközség adott helyet.

 

Az idei konferencia témája az Egész-shake, a testi-lelki egészség volt, vagyis a fiatalok arra keresték a választ, hogyan vigyázhatnak Isten egyik legnagyobb ajándékára, a testi-lelki harmóniára. A két napos rendezvény során voltak előadások, koncertek, érdekes szabadidős programok, beszélgetések, éneklés és közösségépítő játékok. A nyitó áhítatot Csűry István református püspök tartotta meg. Prédikációjában aláhúzta, hogy Isten üzenetét a XXI. század emberének is meg kell értenie, tehát amikor a konferencia véget ér és a résztvevők hazamennek, el tudják mondani, hogy az Úr megszólította őket. Hozzátette, mindaddig gyenge az ember, amíg nem akarja maga mellett Istent. „Nem csak az imában és az énekben, de a hétköznapokban is magunk mellett kell tudjuk az Urat, így erős emberekké válhatunk. Viszont nem szabad elfelejtenünk kitől származik ez az erő, mert ha elfeledkezünk róla, Isten mindig bebizonyítja, hogy nélküle gyengék vagyunk”- mondta el Csűry István, majd arra biztatta a résztvevő fiatalokat, hogy engedjék sugározni magukból az Istentől kapott erőt. Az áhítat után Pető Csilla képviselő asszony köszöntötte a résztvevőket.

Előadások

A test-lélek-szellem hármas egészsége volt a témája dr. Puskás Csaba szatmárnémeti orvos előadásának, melynek a Test-nevelés címet adta. Az előadásból kiderült, hogy a test-lélek-szellem harmóniája adja meg az igazi egészséget. Elmondta, hogy az ember tökéletes egészségnek örvendett, mindaddig, amíg a bűn be nem költözött a paradicsomba. Beszélt az özönvíz előtti (912 év) és az az utáni (70-80 év) és az azóta is csökkenő átlagéletkorról, a katasztrófákról és háborúkról, amelyek mind azt bizonyítják, hogy messze kerültünk a paradicsomi állapotoktól. A továbbiakban Puskás Csaba a test-lélek-szellem hármasát vizsgálta kívülről befelé haladva: a bűntől megromlott testet Isten már nem akarja megjavítani, a porhüvely az enyészeté lesz, ha eljön az idő. „A lélek az a szerv, amivel a környező világgal tartjuk a kapcsolatot, halálunk után visszatér a Teremtőhöz. Végezetül pedig a szellem, amely az igazi énünk, ez három részből áll: kommunióból, intuícióból és lelkiismeretből”- tette hozzá. Megtudtuk, hogy a test-lélek-szellem egészségi állapotának egyensúlyához a helyes életmód járul hozzá, amelyhez nyolc összetevő szükséges, mégpedig a táplálkozás, testmozgás, víz, napfény, levegő, pihenés, testápolás és a mértékletesség.

Lelki egészség

A délelőtti témához szorosan kapcsolódott Gál-Győri Márta debreceni lelkész előadása is, amely a lélekápolás címet kapta. A hangsúly itt nem a testi, hanem inkább a lelki egészségre tevődött. A lelkész elmondta, hogy az emberben is található harmónia, ami ha felborul, akkor csak Isten nyújthat segítséget annak visszaállítására. A test-lélek-spirituális rész szorosan összefüggnek egymással, így ha valamelyik rész sérül, az hatással van a többire is. Ezért fontos törődni mind a testünkkel mind a lelkünkkel. A lélek az ember örökkévaló lénye, ezért fontos ápolni. „A lelkünk ápolásának egyik fontos állomása az önismeret, önmagunk elfogadása. Ennek érdekében igénybe vehetjük az Isten által sokszor emberekbe csomagolt megoldásokat, mint a lelki gondozók, pszichológusok segítségét, tette hozzá Gál-Győri Márta, majd előadását egy énekkel zárta. Szombaton az előadások, beszélgetések, szabadidős programok és énekek után az Élő Kövek zenekar koncertjére került sor. Az együttes tagjai elmondták, hogy csak akkor tudnak igazán élő kövek lenni, ha szolgálatukkal Istent dicsőítik. Az együttes populáris keresztény zenét játszott.

Záró istentisztelet

A vasárnap délelőtti záró istentisztelet alkalmával igét hirdetett Illyés Tamás érszőlősi református lelkipásztor a következő igerész alapján: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi” (1Kor 6, 19-20). A prédikációjában az igehirdető a test-templom összefüggésre kereste a választ. Elmondta, hogy a XXI. század test- testiség központúvá vált. A reklámok azt sugározzák felénk, hogy testünket tökéletessé kell varázsolnunk, ezért nagyon sok időt, pénzt és fáradságot fordítunk testünk tökéletesítésére. „Tudnunk kell, hogy ha nem tudjuk elfogadni magunkat, akkor Teremtőnk ellen lázadozunk, hiszen ahogy a felolvasott igéből is kitűnik, nem vagyunk magunkéi, testünket és lelkünket Istentől kaptuk ajándékba, amelyet Krisztus a golgotai kereszten megvásárolt. Ami a miénk, azt mind kölcsön kaptuk”-tette hozzá a lelkipásztor. Kifejtette, hogy nem elhanyagolható tény, hogy milyen egy templom kívülről, de ami igazán számít az az, hogy a templomban kinek az imádata folyik. Ugyanebben az összefüggésben a test a lélek temploma. Nem mindegy mire és hogyan hasznosítjuk az ajándékba kapott testet, de az még fontosabb, hogy mi zajlik lelkünkben. Az istentiszteleti alkalmon a Kerubim ifjúsági zenekar is szolgált. Az együttes a konferencia első napján a több mint kétszáz résztvevőknek is nagy segítséget nyújtott az éneklésben és az énektanulásban.

Nagy Noémi