Vegyük észre Isten törődését

Akt.:
Vegyük észre Isten törődését
A húsvétvasárnapi főpapi szentmisét délelőtt 11 órakor celebrálta Böcskei László váradi római katolikus megyés püspök. A szentmisét a Székesegyház Szent László Ének- és Zenekara kísérte.

Zsúfolásig megtelt húsvétvasárnap délelőtt az ünneplőbe öltözött nagyváradi Székesegyház. Az ünnepi liturgia bevezető gondolataként Exc. Böcskei László megyés püspök három igazságot emelt ki, melyek választ adnak földi létünk kérdéseire, és a 138. zsoltár kezdőénekében vannak megfogalmazva. „Feltámadtam, és veled vagyok”, vagyis életünkben jelen vannak Isten csodálatos tettei, „a kezedet rajtam nyugtatod”- azaz nem hagy bennünket, hiszen Isten közelsége végérvényesen megérintett minket, és „csodálatos a te tudásod”, miszerint a cselekvő Isten meg tud őrizni az örök élet felé vezető úton.

Ne tétovázzunk

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Homíliájában az egyházmegye főpásztora felidézte, hogy az 1980-as években egy amerikai oknyomozó újságíró, Lee Strobel tollából megjelent egy azóta sok kiadást megélt könyv, A Jézus dosszié, melynek szerzője eleinte erősen kételkedett abban, hogy tényleg hitelesek-e az evangéliumi beszámolók, illetve Jézus valóban az volt-e, akinek mondta magát. Több tudóssal, történésszel, pszichológussal, régésszel készített hosszú interjúkat, és ezek eredményeit úgy foglalta össze: tévedett, és beismeri azt, hogy Jézus valóban Isten fia, hiszen a tények és az adatok tömege egyértelműen erre a következtetésre juttatták őt.

A mai világ is sokszor lelki érzéketlenségben szenved, a nyitottság és a befogadóképesség hiányában- figyelmeztetett a megyés püspök. Magunkra összpontosítunk, ezért elszigetelt, magányos, szomorú emberekké válunk, holott a világ elég kellene lépnünk a húsvéti történettel. Nincs ugyanis helye a bezárkózásnak, az intimitásnak, a csupán magunk közt ünneplésnek akkor, amikor Isten szerető, szabadító akaratáról van szó. Keresztényként az a küldetésünk, hogy tanúskodjunk arról: Krisztus él, legyőzte a halált, köztünk van, és adjuk tovább másoknak is az öröm és a remény ezen üzenetét.

„Ne tétovázzunk, induljunk el idejében, lépjünk ki idejében életünk sokfajta sötétségéből. Mindenkinek megadatik az alkalmas pillanat amikor felismeri Őt, felismeri az igazságot, ennek feltétele azonban, hogy úton legyünk. Kilépve önmagunkból, új tapasztalatokkal gazdagodva és megújulva, engedjünk teret Istennek. Vegyük észre Isten törődését az életünkben, erről szól a húsvét”- nyomatékosította Böcskei László.

Ciucur Losonczi Antonius