Végső eredmények

Az elmúlt hét végén tették közzé a címzetességért zajló versenyvizsga végső, óvások utáni eredményeit. A 919 Bihar megyei vizsgázó közül 222-en óvták meg a dolgozatot, s 111 óvás bizonyult megalapozottnak.

Az újrajavítás nyomán 69 dolgozat esetében nőtt, 42 esetében pedig csökkent a végső jegy. Így 247-en kaptak 1,01 és 4,99 közötti jegyet, 195 azoknak a tanároknak a száma, akik 5 és 5,99 közötti pontszámot értek el, 138-an 6 és 6,99 között teljesítettek, 211-en 7 és 7,99 közötti jegyet kaptak, 93 azoknak a száma, akik 8 és 8,99 közötti pontszámot értek el, 35-en pedig 9 és 9,99 közötti jegyet kaptak. Azok a tanárok nyerték el a címzetességet, akik elérték legalább a hetest, azok pedig, akik átmenő jegyet kaptak, azaz legalább ötöst, de nem érték el a hetest, csak meghatározott időre lehetnek alkalmazva.
A címzetes tanári állások elosztása ma, július 27-én zajlik a Bihar megyei Tanfelügyelőség székhelyén, a meghatározott időre szóló állások elosztása pedig augusztus 25-én lesz, ugyanott.