Végső búcsú Lőrincz Lajostól

Végső búcsú Lőrincz Lajostól
Szerda délután végső búcsút vettek Lőrincz Lajostól, Bors község alpolgármesterétől, biharszentjánosi lakostól. Csomay Árpád református lelkipásztor búcsúztatta az elhunyt elöljárót.

Nagyon sokan jöttek el szerdán a biharszentjánosi református temető kápolnájához, hogy végső búcsút vegyenek Lőrincz Lajostól, Bors község alpolgármesterétől, a Biharszentjánosi Református Egyházközség főgondnokától. Családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, közeli munkatársak, Bihar megyei községek polgármesterei, alpolgármesterei, megyei elöljárók. A gyászszertartás előtt Biharszentjános szülötte, Hajdú Géza színművész, Bors község díszpolgára egy Kosztolányi Dezső verssel búcsúzott az elhunyttól. Búcsúbeszédet Csomay Árpád biharszentjánosi református lelkipásztor mondott. Elsősorban arra hívta fel a gyászoló gyülekezet figyelmét, hogy mily nagy veszteséget jelent Bors községnek, de szülőfalujának, Biharszentjánosnak is az, hogy ettől a rendkívüli adottságokkal megáldott embertől örök búcsút kell venni. „Van olyan élet, akire a Gazda sokat bíz. Több talentumot kapott. Nagyobb felelősséget. Ilyen ember volt Lőrincz Lajos. Az ilyen ember csillag. Utat mutat. Utat készít. Aztán elenyészik, de fénye tovább él”.

60 évet kapott

A lelkész szólt az elhunyt életútjáról, arról, hogy Lőrincz Lajos „fénylett, világított a családban, mint szerető hitves, drága édesapa – a szentjánosi gyülekezetben mint presbiter, mint főgondnok. A szeretet embere volt ő, így lehet jellemezni. Hatvan évet kapott teremtő urától” – mondta többek között a lelkipásztor.
A temetőkápolnai gyászszertartás után a végtisztességet adó gyülekezet tagjai a sírhantjáig kísérték az elhunyt koporsóját, utolsó útjára. A temető nagy része megtelt tisztelőivel. Ők voltak azok, akik ily módon szerették volna kinyilvánítani őszinte részvétüket a gyászoló családnak, Biharszentjános egyik legnagyobb tiszteletben álló személyiségének. A sírhantját ellepték a kegyelet koszorúi és virágai.

Dérer Ferenc