Végre döntés született kampusz-ügyben

Nagykároly – Nagykároly döntéshozó testülete kijelölte végre a tanügyminisztérium által finanszírozott tanügyi létesítmény végleges helyét.

A tanügyi tárca még ez év tavaszán hozott határozatát követően –  miszerint Nagykárolyban is kampusz épül – több mint fél év elteltével jelölte ki a tanügyi komplexum végleges helyét. Az eredeti elképzelés szerint a kampusz, a határrendészettől átvett egykori laktanya területén épült volna, de amint az utóbb kiderült, itt sem elegendő terület nem állt rendelkezésre, illetve a kaszárnya épülete nem alkalmas iskolaépületnek, még átalakításokkal sem, míg bontási engedélyt sem kaptak volna az épület múzeális értéke miatt.

Három alternatíva

A helyi tanácsnak végül három alternatívája maradt, hogy hatalmas késlekedéssel kijelölje végre az építkezésre alkalmas, és egyben végleges területet, melyek közül arra a 20 000 négyzetméternyi (2 ha) területre esett  a választás, amely a Mezőterem felé vezető út környékén fekszik. A tancsülésen jelen lévő Nadăş Mircea iskolaigazgató lapunk kérdésére elmondta, hogy a kijelölt terület kiválóan alkalmas a tervezett kampusz számára, másrészt örömét fejezti ki aziránt, hogy a város a tanács döntésével egy lépéssel közelebb került a megvalósításhoz is. A nagykárolyi Mezőgazdasági Iskolaközpont vezetője, a területválasztásáról szóló határozattervezet elfogadását követően arra kérte a polgármestereket és a döntéshozókat, hogy törekedjenek az építkezések mielőbbi megkezdésére.