Véglelegesítették a kritériumrendszert

Véglelegesítették a kritériumrendszert
Nagyvárad – Nagyvárad Helyi Tanácsa a szeptemberi ülésén jóváhagyta az ANL-lakásokra feliratkozott személyek elsőbbségi sorrendjének megállapításának kritériumrendszerét.

ANL-lakásokat a 35 év alatti fiatalok – nőtlen vagy házas személyek – igényelhetnek az Országos Lakásügyi Ügynökségen (ANL) keresztül. A lakások elosztásakor az igénylő maximum 12 hónappal lehet a megszabott korhatárnál idősebb. Az igénylőnek váradi személyazonossági igazolvánnyal és munkahellyel kell rendelkeznie, és esetenként munkahellyel a metropolis övezetben.

A lakásokat a most elfogadott szabályzat alapján kidolgozott pontrendszer alapján osztják el az igénylők között. Az elosztást végző bizottságot a Helyi Tanács nevezi ki. Az elosztásnál prioritást jelent a lakáskörülmény, az, hogy valaki házas-e, a gyermekek száma, a családtagok száma, a kérelmező szociális helyzete, egészségi állapota, iskolai végzettsége, az igénylés régisége, stb.

Az ANL-lakások igénylésére a dossziét 2007. október 1. és november 30. között kell benyújtani a váradi városháza 23-as termében levő közönségszolgálati központban.

 

Nem jogosultak

 

Nem jogosultak ANL-lakásokra azok, akik 1990. január 1. után saját tulajdonú lakást birtokoltak Nagyváradon, ha tulajdonosai vagy társtulajdonosai voltak egy nagyváradi lakásnak, amelyet 1990. január 1-je után a saját hibájukból elvesztettek, lakásépítési támogatásban részesültek az állam részéről, vagy egyéb kölcsönt, szubvenciót kaptak lakásberuházási célból, bérlők voltak, de saját hibájukból felbontották a szerződést velük, vagy jelenleg is bérlői a Lakásügyi Igazgatóság tulajdonában levő lakásnak.

Az ANL-lakásokban a lakbérek megállapításánál figyelembe veszik, hogy a tömbház a város melyik övezetében található. A maximális lakbér nem haladhatja meg a család havi nettó jövedelmének 15 százalékát. Abban az esetben, ha a család jövedelme az országos nettó bér kétszerese, a havi maximális lakbér a család nettó jövedelmének a negyede lehet.

 

Péter I. Zoltán