Véget ért az V. Partiumi Írótábor

Véget ért az V. Partiumi Írótábor
Nagyvárad – Az V. Partiumi Írótábor harmadik napjának eseményei is a nagyváradi Góbé csárdában zajlottak, ahol elsőként dr. Bertha Zoltán irodalomtörténész tartott előadást Ady hatása az erdélyi magyar költészetre címmel.

Az előadó természetesen Ady hangjának újszerűségét, formai és üzenetbeli teljességre törekvését emelte ki, majd erdélyi magyar költők verseiből vett szemelvényekkel illusztrálta azt, hogy az Ady után következő költőnemzedékek egyetlen jelentős tagja sem tudott és nem is akart elvonantkoztatni Ady költői hatásától. Ez is igazolja azt, hogy Ady ma is élő hagyománya költészetünknek, kultúránknak. Az előadás után a Várad folyóirat kistestvéreként felkonferált Agria folyóiratot mutatta be annak főszerkesztője, dr. Ködöböcz Gábor. A főszerkesztőtől a jelenlevők megtudták, hogy Eger és környékének irodalmi lapja nem csak helyi, hanem szélesebb Kárpát-medencei kitekintést kíván nyújtani a kortárs magyar irodalomról, ezzel is magyarázható, hogy sok partiumi író műve is szerepel a negyedévenként megjelenő folyóiratban, mely már a harmadik lapszámához érkezett. Az Agriában olyan váradi szerzők publikáltak már mint Lipcsei Márta, Barabás Zoltán, Gittai István, Goron Sándor vagy Tüzes Bálint. Az egri önkormányzat támogatásával megjelenő folyóiratot szeretnék kéthavi, majd havi rendszerességgel megjelentetni, árulta el a főszerkesztő. Ezt követően Szakolczay Lajos műkritikus arra a kérdésre válaszolva, hogy miért vállalta az Agria főmunkatársi szerepét, elmondta: „azért, mert a helyi dilettantizmust csak úgy lehet kiszorítani, ha valódi tehetségek írásait közöljük.”

Hubay a díjazott

A lapbemutató után a megjelent alkotók saját verseikből, prózai írásaikból olvastak fel, majd ismét Szakolczay Lajos vette át a szót és tartott előadást A Holnap és a „kicsik” címmel, azaz röviden ismertette a Holnap irodalmi társaságba tartozó kismesterek életútját és művészi pályáját, jelesül a Miklós Jutkáét, az Emőd Tamásét, a Dutka Ákosét és a Balázs Béláét. Az írók további felolvasása után végezetül az V. Partiumi Írótábor díjának átadására kellett volna sor kerüljön az írótábor hagyományai szerint, azonban Barabás Zoltán a Partiumi Írótábor Egyesület elnöke emlékeztetett arra, hogy április 2-án, születésnapja előestéjén már átadták a díjat Hubay Miklós, nagyváradi származású drámaírónak. Így most az április másodikán a Petőfi Irodalmi Múzeumban elhangzott laudáció utolsó sorait idézte, melyek így hangzottak: „Hisszük, hogy e kitüntetésben testet ölt egész Partium, a ’divina dolce Várad’ nagyrabecsülése, a pályatársak, az irodalom, a színházművészet mai napszámosainak szeretete és őszinte ragaszkodása.” A jó hangulatú rendezvénysorozat fogadással zárult.