Véget ért a VI. Csíki fiatal pedagógusok fóruma

Véget ért a VI. Csíki fiatal pedagógusok fóruma
Végetért április 19-én Tusnádfürdőn a VI. Csíki fiatal pedagógusok fóruma. A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében immár hagyományossá vált kétnapos rendezvény megnyitóján a szervezők részéről Szabó Kázmér, Csík Terület Ifjúsági Tanácsának elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Ismertette a szervezet programjait és örömét fejezte ki, hogy sok fiatal pedagógus bekapcsolódik a tagszervezetek tevékenységeibe, rendezvényeibe. Tolmácsolta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa alelnökének üdvözletét, aki az aktuális téma, a pedagógiai minőségbiztosítás, valamint a minőségi oktatás szellemében jó munkát, hasznos időtöltést és szakmai fejlődést kívánt a résztvevőknek.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének részéről Lászlófy Pál István elnök köszöntötte a hallgatóságot és beszámolt a szövetség eddigi tevékenységeiről, programjáról, valamint az osztályfőnöki óráról, mint a pedagógus legnagyobb megbizatásáról adta át tapasztalatait.

A péntek délelőtti előadások során Papp Z. Attila, a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének szociológusa és oktatási, valamint felnőttképzési szakember, az oktatási minőségbiztosítás társadalmi feltételeiről tartott előadást. Ismertette a minőségi oktatás fogalomkörét és bemutatta vizsgálatát a romániai magyar közoktatás rendszerének minőségkoncepciójáról. Kiemelte, hogy a minőségbiztosítás legfontosabb társadalmi feltétele egy olyan szemléletváltás, amely mindenkit kell érintsen, az önkormányzatok, a szülők és külső tanácsadók bevonásásval. Ezt követően Szabó Imola, a József Attila Általános Iskola tanítónője mutatta be dolgozatát az előkészítő időszakban alkalmazható iskolai alkalmasság méréséről. Számos olyan teszttel és feladattal ismerkedhettek meg a résztvevők, amelyeket a gyakorlatban is alkalmazhatnak. A tesztgyűjtemény remélhetőleg a közeljövőben kiadásra kerül és így elérhetővé válik a megye összes iskolája számára.

A délutáni tevékenységek jó hangulatú csoportalakító játékokkal folytatódtak, Deák Ildikó iskolapszichológus vezetésével, amelyen a résztvevők a mindennapi gyakorlatban is alkalmazható játékokat sajátítottak el, miközben egymással is megismerkedtek.

A rendezvény során, a pedagógusok igényeire válaszolva, péntek délután és szombat délelőtt kétszer háromórás műhelygyakorlatotra került sor, kifejezetten a gyakorlati ismeretekre összpontosítva. Mindkét alkalommal három-három műhelygyakorlat zajlott párhuzamosan, lehetőséget nyújtva, hogy mindenki az érdeklődésének megfelelő tevékenységen vehessen részt, amelyeket végül közösen értékeltek ki.

Péntek délután a Megyei Pszichopedagógiai Tanácsadó Központ részéről Szabó Irénke szociálpedagógus Önismeret és szakmai kompetenciák szerepe a pedagógus személyiségének fejlődésében, Balázs Juhos Orsolya pszichopedagógus A tanulás tanítása, illetve az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza részéről Pöllnitz Ilona módszertani tanár Gyakorlatok, technikák a hatákony kommunikáció érdekében címmel tartottak műhelygyakorlatokat.

A péntek esti beszélgetés során közvetlen eszmecsere alakult ki a meghívottakkal, mint Becze István, az RMDSZ Csíki Területi Szervezétenek ügyvezető elnöke, Hajdú Gábor, az RMDSZ városi szervezetének elnöke, Szász Hargita, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium miniszteri tanácsosa. A résztvevők számos témát, kérdést vetettek fel, amelyeket a meghivottakkal közösen megvitattak és igényüket fejezték ki az ehhez hasonló közvetlen hangulatú megbeszélésekre. Erre az igényre válaszolva az RMDSZ Csíki Területi Szervezete tervbe vette, hogy végigjárja a csíki településeket és találkozik a helyi pedagógusokkal. Az esti beszélgetés vidám hangulatban zárult, a Lászlófy Pál István vezette közös énekléssel, a Fizikus himnusszal.

A szombat délelőtti előadások során Bartolf Hedwig főtanfelügyelő-helyettes asszony az új oktatási törvénytervezetet mutatta be, majd ezt követően Lőrincz Csilla, a székelyudvarhelyi Bányai János Iskolaközpont nevelési tanácsadója tanulási technikákról, konfliktuskezelésről, tanár-diák kapcsolatról, én-közlésről és kommunikációs gátakról tartott nagyon érdekes és a résztvevők szerint a mindennapi tevékenységeikben hasznosítható előadást.

A második rend műhelygyakorlat során Máté Tünde és Nyírő Ibolya óvónők a baba és bábkészítés rejtelmeibe vezették be az érdeklődőket, Boldizsár Ágoston tanár dramatikus játékot tanított be, amelyet később be is mutattak és Veres Emőke Gabriella iskolaigazgató az osztályfőnöki munkáról tartott színes műhelygyakorlatot.

A rendezvény kiértékelővel fejeződött be, és a résztvevők részéről több olyan programjavaslat hangzott el, amelyeket a későbbiekben a szervezőkkel együttműködve próbálnak közösen megvalósítani.