Véget ért a Pro Christ evangelizáció

Véget ért a Pro Christ evangelizáció

Nagyvárad – Hétfőn volt a műholdon
keresztül közvetített Pro Christ
istentiszteleti alkalmak utolsó napja.
Nagyváradon első alkalommal
közvetítették az
evangelizációs sorozatot a KREK
dísztermében.


Európa további
ezerháromszáz helyszínéhez
hasonlóan az elmúlt nyolc nap
Nagyváradon is műholdon keresztül
követhették figyelemmel az
érdeklődők a chemnitzi
sportaréna eseményeit a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
dísztermében. Az utolsó
közvetítést megelőző
ráhangolódás során a
nagyszalontaiak léptek színpadra, akik
keresztény dalokat, illetve egy rövid
dramatizált jelenetet adtak elő. Ugyanakkor
megmozgatták a közönség
soraiban ülőket is egy interaktív
ismerkedős játék erejéig. A
közvetítés ismét negyed
nyolckor kezdődött az Ámulat himnusz
eléneklésével, valamint Handel
Halleluja című tételének
különös előadásával.
Mark Twain könyve nyomán egy
színészházaspár
Ádám és Éva
magánélete címmel egy rövid
jelenetet adott elő, mely az
Édenkertből kiüldözött
első emberpár
párbeszédére épült.

Kapcsolatok


Az utolsó evangelizációs alkalom
központi témája az okkultizmus
és az ezotéria, valamint az emberi
kapcsolatok kérdése volt. Az
okkultizmus  kérdéskörét
egy interjú formájában
merítették ki, egy olyan fiatalemberrel,
aki a “világosság mestere” volt. Erhart
Heiser az élet értelmét kereste,
és azt az ezotériában vélte
felfedezni. Rövid időn belül
csatlakozott különböző
okkultizmussal foglalkozó
körökhöz, úgy érezte
küldetése van ebben a világban. A
hatalom iránti vágy hajtotta
életét, de hamarosan összedőlt
a kártyavár. Ma már egy
másfajta világosság tölti be
az életét, Jézus Krisztus
szeretetének fénye. Ulrich Parzany
igehirdető ezuttal az emberi kapcsolatok
fontosságáról beszélt a
chemnitzi aréna mintegy hétezer fős
közönségének, és a
közvetítés
ezerháromszáz helszínén
összegyűlteknek. Mint mondta “mi emberek
sokmindenben különbözünk
egymástól, de egyvalami
összeköt bennunket, éspedig a
szeretetéhség és a bizalomteljes
kapcsolatok utáni vágy”. Az Isten
szeretete és a hit kapcsolta egybe azt a
több tízezer embert is, akik figyelemmel
követték ezt a most véget
érő nyolc napos, átfogó
evangelizációs alkalmat is. Fazakas
Ferenc református lelkész, a
közvetítés egyik szervezője
elmondta, a nyolc nap alatt a nagyváradi
helyszínen is kialakult egyfajta
közösségi szellem, mely az
evangelizáció végével nem
szakad meg. A ráhangolódást
megelőzően imakártyákat
osztottak ki a résztvevőknek, melyre a
személyes tapasztalatok mellett az
elérhetőségeiket is
ráírták, így közvetlen
kapcsolatban tudnak maradni.

Mészáros Tímea