Véget ért a kántorképző tanfolyam

A tanfolyam kórusa lépett fel a pénteki záróhangversenyen. A szerző felvétele
A tanfolyam kórusa lépett fel a pénteki záróhangversenyen. A szerző felvétele
Tizenharmadik alkalommal szervezte meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a kántorképző tanfolyamot, 23 hallgató vett részt. Pénteken záróhangversenyen bizonyították tudásukat.


Istentisztelet, majd záróhangverseny helyszíne volt péntek délután a Nagyvárad-újvárosi református templom. Domenico Zippoli Versetto című művével kezdődött el az ünnepi alkalom, orgonán közreműködött Bogya Gizella. Berkesi Sándor Mind jöjjetek, örvendjetek című énekével folytatódott, a tanfolyam kórusának előadásában, Márkus Zoltán vezényletével, majd az Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát című dicséret hangzott el.

Harmónia

Herdeán Gyöngyi lelkipásztor az értelem és az érzelem harmóniájáról szólt. Talán nincs egységes válasz arra, hogy mit is jelent a harmónia, hangzott el, azonban számunkra a Mennyei Atyánk elénk adja azt az utat, melyen harmóniát lehet találni. Isten minden korban megajándékozza az embert az Ő kijelentéseivel, Jézus Krisztusban kijelenti önmagát, Jézus tanít és csodákat cselekszik, benne az Atya üdvakarata mutatkozik meg.

Az ige tartja meg a keresztény Anyaszentegyházat, s nem számít, hogy filozófiai, vagy társadalmi irányzatok ezt divatosnak tartják-e vagy sem. Isten önmagát adja, s boldog az az ember, aki hallja, hogy Isten kijelenti önmagát. Sok minden veszélyezteti az Anyaszentegyházat, de az ige, mely mindig intés és vigasz egyben, nem fog kihalni, megszűnni, hiszen maga az Úristen hívja létre. Az istentiszteleteken mindig Isten szaván van a hangsúly, ezt értelemmel és érzelemmel is meghallhatjuk, s Isten megengedi, hogy mi válaszoljunk – a válaszunk pedig nem más, mint az ima. Kiteljesedett áldás, ha a cselekedeteink és a szavaink összeforrnak, így válik imádságunk egésszé, s az életünk lehet maga az imádság.

Imádkoznunk lélekkel és értelemmel, s énekelnünk szintén lélekkel és értelemmel lehet.

Segítségünk

Olykor előfordul, hogy nem tudunk megszólalni, s ilyenkor segítségünkre van az ének, a hozsanna, a dicséret. Szabad és kell Istent dicsőíteni, fontos a hálaadás, amikor elismerjük az Ő hatalmát. Kegyelmi ajándék, hogy imádkozhatunk, énekelhetünk, hát gyakoroljuk. Erős a gonosz hangja a világban, Isten a harmóniát kínálja, hát éljünk vele, tegyük oda életünket válaszként az Ő megszólító kegyelmére – mondta a lelkipásztor.

A kórus előadásával folytatódott az ünnepség: Haydn 26. Zsoltára hangzott el, Sass Gáspár végzős hallgató vezényletével, s a közös imát követően Claude Fraysse Szívből köszönöm, Uram című műve hangzott el, vezényelt Fehér Mihály. A további énekeket követően Orosz Otília Valéria, az újvárosi gyülekezet kántora szólt az elmúlt három hétről, melynek során a huszonhárom hallgató (akik közül a legkisebb ötödik osztályos, fuvolán játszik és már harmadik alkalommal vett részt), tanult, gyakorolt és különféle programokon vett részt. A hallgatókat öt csoportra osztották, s mindegyik csoport ötven éneket tanult meg, melyet a csoporttagoknak fel is kellett mondaniuk. A keresztyén kóruskultúra megerősítéseként a pénteki ünnepséget követően, este utcai misszióval folytatódott a program, ennek során a hallgatók a város több pontján énekeltek.

Program

Az oktatók hazai és határon túli tanárok, kántorok voltak: Józsa Domokos, Kozma Gyula, Marczi Ernő, Márkus Zoltán, Nagy Judit, Kiss Ferenc és Orosz Otília. Érdekességképp, a csoportnak egy adott pillanatban el kellett költöznie a Partiumi Kersztény Egyetem bentlakásából, de a Lorántffy Zsuzsanna iskola bentlakása, illetve a Lorántffy Zsuzsanna Központ befogadta őket, sőt, jobb körülményeket is biztosított. Két napig vendégük volt Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy is, volt ismerkedő műsoros est, s vendégfogadás a Nagyvárad-őssi gyülekezetben. A rendezvényt többek között a Bethlen Gábor Alap, valamint a svájci HEKS segélyszervezet is támogatta.

Neumann Andrea