Végéhez közeledik az érettségi

Végéhez közeledik az érettségi
Az M1 és az M2 típusú matematika-tételt könnyűnek találták az általunk megkérdezett vizsgázók, a történelemről pedig megoszlottak a vélemények. Szerdán is kizártak egy érettségizőt.

A szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáztak szerdán az érettségizők. Amint Daniel Negrean Bihar megyei főtanfelügyelőtől megtudtuk, négyféle matematika tétel volt, a humán szakon végzettek pedig történelemből vizsgáztak. Külön tételeket kaptak azok, akik matematika-informatika szakon, természettudományi szakon, műszaki iskolában, illetve pedagógiai szakon végeztek.

Könnyű feladatok

A nagyváradi Ady Endre Középiskolában vizsgázók közül azok, akik az úgynevezett M2 tételeket kapták, illetve történelemből vizsgáztak, mintegy félórával hamarabb jöttek ki. Előbbiek elmondták: a matek nagyon könnyű volt (az egyik érettségiző kifejezésével élve röhejesen könnyű) – , jóval nehezebbre számítottak. Kevéssel később jöttek ki azok, akik matematika-informatika szakon végeztek és a legnehezebb, úgynevezett M1-es tételt kapták, ám meglepetésszerűen ők is azt mondták, hogy jóval nehezebbre számítottak. Csupán néhány komplikáltabb alpont volt, de a többség azzal is boldogult.

A történelemből kapott feladatokat nagyrészt tudták az általunk megkérdezettek, viszont akadt, aki a harmadik feladatot elég nehéznek találta. Első tételként két megadott szöveggel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk. Az egyikben Románia szerepéről volt szó az 56-os magyarországi forradalom leverésében, a másodikban pedig arról, hogy Románia 1968-ban megtagadta azt, hogy részt vegyen a csehszlovákiai forradalom leverésében. Ezekhez kapcsolódóan egy tízsoros értelmezést is kellett írniuk Románia kommunizmus elleni harcáról, annak formáiról, megnyilvánulásairól.

Fontos témakörök

A második tétel témaköre a román fejedelmek törökellenes harca volt, ezen belül szintén egy megadott szöveggel kapcsolatos kérdéseket kaptak – ez Vlad Țepeș havasalföldi vajda uralmának néhány fontosabb aspektusára vonatkozott, arra, hogy hogyan harcolt a törökökkel szemben. Harmadik tételként pedig az érettségizőknek egy esszét kellett írniuk a XIX. századi modern kori Romániáról, belefoglalva a „keleti kérdést” is. Takács Zoltán, a Lorántffy Zsuzsanna gimnázium történelem-földrajz szakos tanára kérdésünkre elmondta: a történelem tételek fontos témaköröket érintettek, általános tudást igényeltek, mindent összevetve megoldhatóak és viszonylag könnyűek voltak. Csupán a harmadik feladat volt kissé nehezebb, ennek során szükséges volt több fejezet anyagára kitérni, s bizonyos fokú történelmi látásmódot is feltételezett.

Amint Daniel Negrean Bihar megyei főtanfelügyelőtől megtudtuk, a tegnapi próbára 5570-en iratkoztak fel és 5315-en vettek részt. Belényesben egy érettségizőt kizártak, mivel puskázni próbált – de mivel nem jutott oda, hogy tervét gyakorlatba is ültesse, feliratkozhat az őszi szesszióra. Ő egyébként a negyedik kizárt érettségiző Bihar megyében. Ma nem zajlik vizsga, holnap pedig a szaknak megfelelő tantárgyból zajlik írásbeli, ez egyben ennek az érettségi szessziónak az utolsó felmérése is.

Neumann Andrea

Címkék: ,