Vasvárira emlékeztek Váradon

Vasvárira emlékeztek Váradon
Szerda délután Vasvári Pálra, a Márciusi Ifjak egyikére emlékeztek halála 169. évfordulója alkalmából, Nagyváradon, a Turisztikai Információs és Promóciós Központ emeleti termében.

A szervező kocsordi Nagy Béla élesdi helytörténész, mesélő krónikás volt, aki a segítségért köszönetet mondott Pásztor Sándornak, a Bihar Megyei Tanács elnökének és Fórián Andreának. Megjegyezte: tudatában van annak, hogy a 169 nem kerek évforduló, de végül is emlékezni mindig lehet, ezért elővette egy két évvel ezelőtt megírt dolgozatát. Kijelentette: Vasvári Pál igen tehetséges fiatalember volt, ismeretei szerint eszmeiségben is és emberként is talán ő állt legközelebb Petőfihez. 1848 márciusában 22 éve ellenére talán az egyik legképzettebb, legműveltebb ember a költő környezetében. Esete példázza talán a leginkább azt, hogy a tehetség, a szellemi adottságok sohasem rang vagy titulus-függőek. Felmenői ugyanis nem voltak arisztokraták, apja egyszerű pap, és apai nagyapja is csak felszabadított jobbágyi „kutyabőrt” tudna felmutatni az utókornak, ha módjában állna. Megjegyezte azt is: a története szereplője bár csak 1826-os születésű, a tudása és a tájékozottsága, főleg a történelemtudományok terén lenyűgöző. Érdemes tehát kutatni az ő, amúgy igen rövidre szabott életútját a munkásságát illetően is.

Közös sors

Vasvári Pál jellemében minden benne van abból, ami egy hazáját, nemzetét szerető, annak felemelkedését óhajtó, tisztességes magyar emberben benne kell, hogy legyen. Barátsága Petőfivel töretlen, nézetkülönbség tudomása szerint közöttük sohasem volt. A sors különösen kegyetlen húzása, hogy sorsuk is közös, több vonatkozásban. Nem csupán a szabadságharcban kifejtett hősi tetteiről, hanem tudományos és oktatói munkájáról, könyveiről, terveiről, szerelméről is sokat lehetne mondani.

Nagy Béla saját versét is felolvasta, majd a forradalom egy másik emblematikus figurájáról, Gábor Áronról is megemlékezett néhány mondatban. Az alkalomhoz illően Thurzó Sándor József brácsaművész Lavotta János felvidéki népi dallamival készült.

Ciucur Losonczi Antonius