Városfejlesztési stratégiáról szavaznak majd

Városfejlesztési stratégiáról szavaznak majd
Nagyvárad- Szerdán sajtótájékoztatót tartott Ilie Bolojan polgármester, aminek egyik témája a városfejlesztési stratégia volt, melyről március 10-i rendes havi gyűlésén szavaz a képviselő-testület.

Ilie Bolojan váradi polgármester arra hívta fel a figyelmet: a jelenleg közvita tárgyát képező városfejlesztési stratégia csupán a főbb irányelveket fogalmazza meg, az elkövetkezendő években megvalósítani szándékozott konkrét projekteket, illetve ezek EU-s finanszírozási módját a részletes urbanisztikai terv tartalmazza majd, melyet az április havi ülésen fognak előterjeszteni a képviselő-testületnek.
Ahhoz, hogy a váradiak életszínvonala elérje az uniós átlagszintet, a stratégia szerint a közeljövőben évi öt százalékos gazdasági növekedésre lenne szükség, mely így meg kell majd haladja Románia, de még az Európai Unió GDP növekedési rátáját is. Az önkormányzat ennek megvalósítását öt főbb célkitűzés elérésével tervezi: a gazdasági versenyképesség növelése (új munkahelyek létesítése, bérnövekedés stb.), jobb minőségű infrastruktúra (valamennyi utca legyen leaszfaltozva, hatékonyabb közösségi közlekedési összeköttetés a megyeközpont és a metropolisz övezet települései közt), az életminőség javulása (több zöldövezet, környezettudatos gondolkodás), az épített örökség védelme, illetve a rendelkezésre álló természetes erőforrások hatékony felhasználása, valamint a közszolgáltatások minőségének javulása.
Az elöljáró szerint ezek a főbb irányok helyesek és fenntarthatóak. Hozzátette: a stratégia részét képezi az is, hogy nem növelik a város belterületét, ehelyett inkább arra ösztönzik az ingatlanfejlesztőket, hogy a már közművesített, de parlagon álló vagy elhanyagolt területeken építkezzenek.

Ciucur Losonczi Antonius