Városfejlesztés a gazdasági instabilitás kontextusában

Ezzel a címmel Nagykárolyban tart
konferenciát május 15-én a
nagyváradi TeTT Consult,
együttműködve a Partiumi Keresztény
Egyetemmel, a Nagyváradi Egyetemmel és a
budapesti Corvinus Egyetemmel.


A Károlyi kastélyban szervezendő
konferencia meghívottjai polgármesterek
Szatmár térségéből, az
országhatár mindkét
oldaláról. Az előadók a
magyarországi és romániai
városfejlesztési szakma kiemelkedő
szakemberei. Felkért
hozzászólók
térségbeli megyei,
kistérségi és városi
vezetők, illetve az Ister-Granum
Szlovák-Magyar Eurorégió
vezetője.

Fejlesztés a válságban


Az előadások és viták,
illetve a workshop arra hívja fel a figyelmet,
hogy a globális válság
közepette, amely kiemelten sújtja az
újonnan feltörekvő
Kelet-Közép-Európai
országokat, az önkormányzatok az
eddigieknél is kevesebb fejlesztési
forrásra számíthatnak. A
szatmári falvak, városok most
„Vigyázó szemüket”
Brüsszelre vetik, az EU strukturális alap
támogatások azonban korlátozott
időtartamra szólnak, és
korlátozott céllal. A magyar és
román önkormányzatok valamennyi
fejlesztési gondjait amúgy sem
oldanák meg az EU strukturális alapok
támogatásai, de nem is ezt
célozzák: céljuk az, hogy
kezdő lökést adjanak az
önkormányzatoknak a tartós,
fenntartható növekedéshez. A
válság vissza nem térő
lehetőséget jelent a városi
költségvetések és a
fejlesztési stratégia
újragondolására, a
pénzügyileg fenntartható
település-fejlesztési modellek
bevezetésére. A konferencia célja:
fenntarthatósági elméletek
ismertetése és
projektgenerálás, a
városfejlesztés fenntartható
modelljeinek ismertetése a
térségbeli önkormányzatok
számára. A
„fenntarthatóság”
ezúttal nem környezeti, hanem
pénzügyi fenntarthatóságot
jelent: olyan fejlesztéseket,
beruházásokat, amelyek
létrehozásában egyszer
részt vesz az önkormányzat,
ám a továbbiakban az érintettek
maguk tartják fenn és fejlesztik
tovább az elért eredményeket.

Kérdések, válaszok


Az ebéd utáni workshopon a
meghívottak kérdezhetnek és
beszélhetnek, az addigi előadók
válaszolnak. A workshop célja, hogy a
résztvevő polgármesterek, a
határ mindkét oldaláról,
fenntartható határon
átnyúló fejlesztési
célokat fogalmazzanak meg, amelyeket
részben a nemzeti fejlesztési
forrásokból, részben pedig
együttműködésben, a
határon átnyúló, ún.
Interreg programokból finanszírozhatnak.