Várkapitányok és fejedelmek Nagyváradon

Várkapitányok és fejedelmek Nagyváradon
Nagyvárad – A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének (PMNYE) meghívására Lakatos Balla Attila régész tartott előadást hétfőn délután az Ady Endre Líceumban a nagyváradi vár főkapitányairól.

A Festum Varadinum keretében szervezett eseményen Szilágyi Ibolya, a PMNYE elnöke köszöntötte a líceum egyik tantermében összegyűlt igen nagyszámú közönséget. Vetítéssel egybekötött előadásában Lakatos Balla Attila felidézte: egykor régészeti egylet működött Váradon, melynek tagjai a magyarság jeles ünnepein különböző témájú előadásokat tartottak városszerte. – Remélem, hogy ez a kedves hagyomány visszahozható városunkba – mondta az előadó „felvezetőjében”, előadásának témája kapcsán megjegyezve: keveset beszélünk Várad történelmének e részéről, annak ellenére, hogy nagy jelentőséggel bír.

Vár- és vicekapitányok

A várkapitányság az erdélyi fejedelemség tipikus terméke. A váradi vár történelmében meghatározó az 1526-os mohácsi csatavesztés, illetve az 1540-41-es évek, amikor a törökök elfoglalják Budát, az ország pedig több részre szakad. Nagyvárad földrajzi helyzete „megváltozik”, a határszélre kerül, és beindul az folyamat, amelynek lényege Váradot beillesztetni a katonai rendszerbe: a püspökök sorát felváltotta a várkapitányok sora, és ’56–’57 körül megszületik a váradi várkapitányság klasszikus intézménye.

Tizenhat vár-, illetve vicekapitányt ismerünk, közülük Báthory István, Báthory Kristóf, Bocskai István, Rhédey Ferenc, Bethlen István és II. Rákóczi György életéről és tevékenységéről hallhattunk bővebben, de az előadó kiemelte Sibrik György, Ibrányi Mihály, Gyulai Ferenc és Nyári Pál neveit is, akik az ún. „szolgáló” kapitányok sorába tartoztak, és többnyire vicekapitányi tisztségben morzsolták le az életüket. A váradi várkapitányságnak igen jelentős szerepe volt a „fejedelemcsinálásban”, és három fontos funkcióval bírt: a katonai parancsnokság mellett közigazgatási és jogszolgáltatási szerepe is volt, ugyanakkor abból kifolyólag, hogy a határszélen helyezkedett el, a mindenkori várkapitánynak a diplomáciai kérdéseket is kezelnie kellett, hangsúlyozta Lakatos Balla Attila.

Tököli Magdolna