Várják a bölcsődei beíratásokat

Várják a bölcsődei beíratásokat
Jövő héttől június végéig nyújthatók be a beiratkozási dossziék a nagyváradi bölcsődékbe, adja hírül közleményben aNagyváradi Szociális Ellátás Igazgatósága (DAS). Pontrendszer alapján döntenek.

A dossziékat az intézmény Városháza (Primăriei) u. 42. sz. alatti székhelyén lehet leadni, a közönségszolgálati és előzetes elbírálási irodában, a következő program szerint: hétfőn, kedden és szerdán 7.30-tól 16.30-ig, csütörtökön 7.30-tól 18.30-ig, pénteken 7.30-tól 16 óráig. A szükséges iratok: típuskérvény, mely a http://www.daso-oradea.ro/pagina/acte-necesare-formulare#pagina/acte-necesare-formulare címről tölthető le, vagy átvehető a DAS székhelyén; a gyermek születési bizonyítványa; a szülők, illetve a törvényes gyámok személyazonossági okiratai, a kiskorú testvér(ek) születési bizonyítványa(i), a bírósági végzés a gyermek elhelyezéséről, illetve az örökbefogadásról; mindkét szülő, illetve a törvényes gyámok jövedelméről szóló igazolás, mely tartalmazza a gyermek beíratását megelőző hat hónap során regisztrált bruttó jövedelmeiket. Az okirat lehet jövedelem igazolás, a gyermekgondozási támogatásról szóló határozat, a közpénzek felügyelőségénél leadott utolsó jövedelembevallás másolata, illetve adóügyi igazolás, amennyiben a szülő például engedéllyel rendelkező magánszemélyként regisztrál jövedelmeket, vagy saját felelősségre kitöltött nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó hat hónap alatt nem regisztrált semmilyen jövedelmet.

Okiratok

További szükséges iratok: igazolás a szülő munkahelyéről, amennyiben gyermeknevelési szabadságon van, melyen feltüntették a munkaszerződés felfüggesztés megszűnésének dátumát; igazolás az azonos épületben működő óvodától, amennyiben testvérek járnak oda; a kötelező oltásokról szóló igazolás, s amennyiben nincs meg mind, a háziorvosnak fel kell tüntetnie az igazoláson, hogy a hiányzó oltásokat a gyermek be fogja pótolni; az édesanya által látogatott nappali tagozatúoktatási intézmény (amennyiben ez áll fenn); a válást igazoló dokumentum és a gyermektartás összege; iratok, melyek bizonyítják, hogy a család nehéz helyzetben van; egyszerű dosszié.

Kritériumok

Amennyiben egy adott bölcsődébe több gyereket szeretnének beíratni, mint ahány szabad hely van, a pontszámok alapjánszületik döntés. Mindegyik szülő esetében öt pontot jelent, ha a szülők lakhelye a személyazonossági okiraton szereplő adatokkal igazolhatóan az adott bölcsődéhez minél közelebb van. Az alkalmazásban lévő szülők, gyámok esetében a bölcsődéhez minél közelebbi munkahelyért szintén öt pont jár, mindkét szülő esetében. Öt pont jár azért, ha az édesanya nappali tagozaton folytatja tanulmányait. Két pont jár azért, ha az édesanya gondozásában másik, egy éven aluli gyermek is van. Öt pont jár azért, ha a gyermek testvére abba az óvodába jár, amely a bölcsődével egy épületben található. Ikrek esetén mindegyik gyermeknek öt pont jár, s a dossziékat külön külön kell kitölteni. Többgyermekes családok esetén mindegyik gyermek után két pont jár, s a születési bizonyítványaikat is mellékelni kell. Egyszülős család esetén tíz pont jár, ebben az esetben mellékelni kell egy okiratot arról, hogy gyermeket a szóban forgó személy tartja el. Gyermekgondozási szabadság esetén annak függvényében jár pontszám, hogy a munkahelyi igazolás alapján mikor áll ismét munkába a szülő: öt pont, amennyiben szeptember előtt, négy, amennyiben szeptembertől, három, amennyiben októbertől, kettő, amennyiben novembertől és egy, amennyiben decembertől.

Helyek

Nehéz szociális helyzetben lévők esetén a szociális ankétot is szükséges mellékelni, öt pont jár fogyatékos gyermek esetén,illetve ha a gyermek nyugdíjas személy eltartásában van, amennyiben nevelőszülőnél van, vagy a szülőtől való elszakadás veszélye áll fenn. A fenti esetekre vonatkozóan minden igazoló okiratot mellékelni kell.

A szabad helyek számát a DAS igazgatója hagyja jóvá a bölcsődék javaslata szerint és a tanfelügyelőség által megállapított beiskolázási terv alapján, legkésőbb július elsejéig. Jelenleg a tizenhárom nagyváradi bölcsődében összesen 245 a szabad helyek száma, a legtöbb szabad hely, szám szerint 35 az Onisifor Ghibu utcai Scufița Roșie bölcsődében van, míg a Traian Lalescu utca 39 sz. alatti Szent Jószef óvodában mindössze három a szabad helyek száma. A dossziékat július 1-15 között elemzi a megadott kritériumok alapján a DAS által kinevezett bizottság. Részletesebb információkat minderről a 0359.411925 telefonszámon nyújtanak.