Váradon tartották az országos tanévnyitót

Váradon tartották az országos tanévnyitót
Szombaton a nagyváradi székesegyházban tartották a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. A szentmise után beszédek hangzottak el, helyi iskolák zenekarai, illetve kórusai léptek fel, valamint a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek is átadásra kerültek.


Az ünnepi szentmisét – melyen közreműködött a Székesegyház Ének- és Zenekara dr. Kristófi János karnagy vezényletével – Exc. Böcskei László váradi megyés püspök celebrálta. Prédikációjában az egyházmegye elöljárója a tanító Jézust állította példaképül az oktatóknak és a nevelőknek. A jó tudás tiszta forrásához kell vezetni a diákokat – buzdított. A diákok nincsenek egyedül a tudás keresésében, az oktatók vezetik el őket az egészséges forrásokhoz, mint ahogy Jézus tette a kezére béna emberrel – utalt a Lukács 6,6–11. evangéliumi szakaszra. Krisztus a béna embert a történet középpontjába helyezi, hogy az életminőséget javító lehetőségekre rámutasson, arra, ami itt és most megváltoztathatja az életet, minden tilalom és nehézség ellenére, még szombaton is, a zsidó hagyománnyal ellenkezve. Az oktatóknak is ezt kell tenniük: kishitűség miatt nem kell lemondani a további gyógyulás-alakulás-fejlődés lehetőségéről. A gyerekek a mi kincseink, minden értük tett befektetés értelmet kap. Megmaradásunk és megerősödésünk függ attól, hogy mire és mennyire értékeljük diákjainkat. Érezniük kell, hogy bízunk bennük és kiállunk mellettük. Állítsuk őket a középpontba és segítsük őket a kibontakozásban, és fontos tudniuk azt, hogy szükségünk van a beléjük rejtett kincsekre – állapította meg a főpásztor.

A Szózat eléneklése után konferáló műsorvezetőként Püsök Julianna üdvözölte az egybegyűlteket. Számos hazai és magyarországi világi és egyházi személyiség neve hangzott el, római katolikusoké és reformátusoké egyaránt. Nemcsak fideszes és RMDSZ-es tisztségviselők voltak jelen, hanem például Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) vezetője is. Ugyanakkor Tőkés László neve is elhangzott a meghívottak közt, mint az EMNT elnöke, az egykori püspököt azonban nem láttuk.

file71x2144h0cm12w0wgj52

Beszédek

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke beszédében azt emelte ki, hogy a jövőt a pedagógusok alakítják, ezért megkülönböztetetten fontos hivatás és nagy felelősség, hiszen ha jól végzik a munkájukat, akkor erősebb, jobb, derűsebb és bátrabb lesz „a mi magyar világunk is”. Ehhez természetesen szükséges a szülők és a diákok együttműködése is, a gyerekeket pedig arra kell nevelni, hogy higgyenek és bízzanak – tette hozzá. „Az RMDSZ véd, az egyház közvetíti az áldást és az erkölcsi értékeket, az iskola tanít, a család megőrzi az anyanyelvet és a nemzeti identitást” – hangoztatta.

Semjén Zsolt KDNP-s miniszterelnök-helyettesnek, a rendezvény fővédnökének az üzenetét Püsök Julianna olvasta fel. Többek közt elhangzott, hogy a jelenlegi Magyar Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a külhoni magyarok megőrizzék identitásukat, kultúrájukat, szokásaikat, anyanyelvüket.

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) az elnöke azt mondta: a romániai oktatási rendszerben tanító pedagógusok évről-évre számos kihívással találkoznak. A magyar nyelvű oktatásban hivatásukat gyakorló tanítók, tanárok ezekkel a problémákkal ugyanúgy szembesülnek, ám ezekhez hozzáadódik még számos, a kisebbségi helyzetünkből fakadó további akadály, megoldásra váró feladat. Ilyen például az oktatási törvény 263-as számú cikkelyét módosító kormányrendelet, melynek értelmében a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják. „Elfogadhatatlannak és felelőtlen lépésnek tartjuk, hogy 10 nappal az iskolakezdés előtt olyan radikális változást vezetnek be, amelyet sem előzetes felmérés, sem az érintettekkel és szakemberekkel való konzultáció nem előzött meg” – közölte.

Dr. Lőrinczi Zoltán, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumnak (EMMI) helyettes államtitkára úgy fogalmazott: a Magyar Kormány féltő gondoskodással támogatja „összes magyar testvérünket”, ahogyan a Szent Korona abroncsa is egyben tartja a magyar múltat, jelent és jövőt, biztos vár, menedék és katakomba, amikor szükség van rá. Arról is beszélt: magyar mivoltunkból fakadóan elengedhetetlen a pedagógusok szakmai tudása, hogy magyar gyermekeink magyar nyelven tanulva, magyarul gondolkodva és viselkedve teljesítsék be azt, amit mi nem tudunk, vagy magyar elődeinknek nem sikerült.

Dr. Kovács Irén Erzsébet, a romániai Tanügyminisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára pozitív példákként említette, hogy újraindult az oktatás a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceumban és az összefogásnak köszönhetően csökkent a tankönyvhiány, a diákok 81 új tankönyvből tanulhatnak. „Az oktatás közügy, mindenkinek megvan a maga felelőssége benne!” – nyomatékosította.

Dr. Soós Anna, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, és Domokos Ferenc, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége elnökségi tagjának a köszöntő beszédei után Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő, a Képviselőház oktatási szakbizottságának az alelnöke két rövid történettel világított rá arra, hogy nem kell és szabad elfogadni a rendszertől olyan ajándékot, mely megváltoztatja az eredeti szándékot, és ha valami ellen küzdeni akarunk, akkor a hitelességünk nem kérdőjelezhető meg.

Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes a pályakezdő pedagógusokat köszöntötte. „Azt mondják, a pedagógus a világ legnehezebb közönsége előtt játszik. A romániai magyar pedagógusnak ahhoz is hozzá kell szoknia, hogy improvizálnia kell. Mert nincs szövegkönyv, mert nem készült el időre a díszlet, vagy történetesen az évadkezdéskor derül ki, hogy másra osztották a szerepet. Minden kezdet nehéz, mi hozzászoktunk, hogy rendeletektől, hiányoktól, reformoktól nehezített is, azonban az ilyen események, amin most vagyunk, az immár hagyományossá vált tanév eleji találkozások állandóságot jelentenek, biztonságot adnak a változó díszletek közepette is. Ehhez hasonlóan találjuk meg magunk körül, átláthatatlannak tűnő rendszerünkben azokat az eseményeket, helyeket, értékeket, amelyekre építhetünk, és nyerjünk belőle biztatást az új tanévhez!” – tanácsolta.
Ezután Soós Sándor, az RMPSZ Bihar megyei területi elnöke közvetítette az RMPSZ Országos elnökségének tanévnyitó üzenetét.

file71x20u18cux1b402cj52

Emlékérmek

Az ünnepség keretében dr. Lőrinczi Zoltán, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) helyettes államtitkárától vehette át Pedagógus Szolgálati Emlékérmét négy kiváló és közmegbecsülésnek örvendő Bihar megyei magyar pedagógus, eredményes és hatékony, a közjó és a magyar oktatás érdekében kifejtett munkájának elismeréseképpen: Bors Violetta, dr. Ile Erzsébet, Pálfi Tamás Sándor és dr. Pető Csilla, akiknek a laudációját Vad Márta, Zalder Éva, Nemes Nagy Ágnes és Zahu Valéria olvasták fel.

Az ünnepségen ugyanakkor helyi magyar iskolák kórusai, illetve zenekarai is felléptek: a Művészeti Líceum zenekara Nagy Viola vezényletével, az Ady Endre Elméleti Líceum énekkara Buna Boglárka vezetésével, a Szacsvay Imre Általános Iskola kórusa Kiss Tünde vezetésével, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum énekkara Konrád Ildikó vezetésével, a 16. számú Általános Iskola kórusa Lukács Annamária vezetésével, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium énekkara Kövendi Éva vezényletével, valamint a Csillagocska Református Zeneóvoda pedagóguskórusa Brugós Anikó vezetésével.

A rendezvény fő támogatói voltak mások mellett az EMMI, a Bihar Megyei Tanács, az RMDSZ Communitas Alapítványa, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Partiumi Oktatási Központ, az RMPSZ és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum.

Ciucur Losonczi Antonius