Varadinum nyitónapi előzetes

Varadinum nyitónapi előzetes
Bihar megye – Vasárnap a Bazilikában ünnepi misével, majd körmenettel kezdődik az idei Festum Varadinum. A misét Francisco Javier Lozano érsek, pápai nuncius celebrálja.

A közelmúlt első nagyszabású Szent László-heti ünnepséget 1942-ben tartották Nagyváradon a város- és egyházalapító király szentté avatásának 750. évfordulója alkalmából. Ezt követően egy fél évszázadot kellett várni arra, hogy hasonló rendezvényt lehessen tartani Nagyváradon. De ekkor már az egész váradi magyarság egyetemes ünnepe lett a Varadinum, amelyet azóta minden évben megtartanak. Az ünnepi misét és körmenetet, hol a Festum Varadinum nyiótnapján, hol a zárónapján tartják, attól függetlenül, hogy milyen napra esik Szent László napja. Ezzel kapcsolatban Tempfli József megyés püspök azt nyilatkozta lapunknak, hogy már emberemlékezet óta hagyomány az, hogy Váradon a húsvétet követő negyedik vasárnapon tartják ezt az ünnepet, nem László napkor.

Mise és körmenet

A püspök úr kifejezte reményét, hogy az idei szentmisén és körmeneten is sokan lesznek, külön imádkozott azért, hogy szép idő legyen, hogy meg tudják tartani az impozáns körmenetet, amelynek nagy hitvalló szerepe van.

„Azért hívtuk meg az újonnan kinevezett apostoli nunciust, hogy lássa az itteni helyzetet. Igyekeztünk erre az alkalomra rendbe tenni a püspöki palota dísztermét, berendezni, hogy lássa az igyekezetünket, de informáljuk arról is, hogy évekeig kellett perlekedünk a palotáért. Örülünk annak is, hogy Erdélyben úgy vallási, mint nemzetiségi szempontból mindig figyelemmel voltunk egymás iránt. Ezért is jók az ilyen közös ünnepek, amilyen éppen a Varadinum.”

 

Péter I. Zoltán