Váradiak koncertje a debreceni Székesegyházban

Váradiak koncertje a debreceni Székesegyházban
Vasárnap este a debreceni Szent Anna Székesegyházban mutatkozott be a nagyváradi Székesegyház Szent László Ének- és Zenekara és Gyermekkórusa Kristófi János karnagy vezényletével, mely a „300- Katolikus újjászületés, Debrecen” programsorozat részét képezte.

„300- Katolikus újjászületés, Debrecen” címmel az idén Emlékévet ül a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye, illetve a Szent Anna Székesegyház és Főplébánia, és ennek az ünnepi programsorozatnak a részeként lépett fel vasárnap este a nagyváradi Székesegyház Szent László Ének- és Zenekara, valamint Gyermekkórusa Kristófi János Zsigmond karnagy vezényletével, ebben a felállásban első alkalommal.
A jubileum amúgy túlmutat egy egyházközség alapításának 300. évfordulóján, mivel egy vallás- és várostörténeti fordulatra is emlékeztet. Azt követően ugyanis, hogy a hitújítás során a kálvinizmus egyeduralkodóvá vált Debrecenben, és 168 éven át ki voltak tiltva onnan a katolikusok, gróf Csáky Imre váradi püspök, majd bíboros az 1715-i országgyűlésen elérte, hogy a szabad királyi városi jogok feltételeként Debrecen visszafogadja a katolikusokat. 1715-ben tehát megalapította a Szent Anna-plébániát, és nagylelkűen támogatta a templomépítést és a szerzetesrendeket. Az általa lerakott új alapokon aztán fokozatosan újjáépült a katolikus hitélet és intézményrendszer. A három évszázados fejlődést a 20. század végén megkoronázta II. János Pál pápa látogatása, majd a cívis város püspöki székhellyé emelése. Jelenleg hat, filiákat is ellátó, római katolikus plébánia, két iskola, diákotthonok és szeretetotthon működik a településen.

Felcsendültek

A váradi vendégeket az 1899-ben alapított templomi kórus karnagya, Dobos Mihály, és Zsengellér Tibor főszervező fogadták nagy szeretettel, aminek egyik jeleként Kristófi Jánossal megegyeztek abban, hogy a látogatást a közeljövőben viszonozni fogják.
Egy rövid elmélkedés után a következő szerzemények csendültek fel- nem feltétlenül ebben a sorrendben- a jelenlevők nagy megelégedésére: Vigadjon az Urat keresők szíve- Introitus; W. A. Mozart: B-dúr Missa brevis (KV. 275): Kyrie, Gloria, szólót énekeltek: Tempfli Judit- szoprán, Nagy-Kristófi Borbála- alt, Nagy-Kristófi Sándor, Kristófi János- tenor, és Tempfli Csongor-basszus; Húsvéti jubilusos alleluja; J. S. Bach: Esz-Dúr fúga BWV 552- Kristófi László orgonált; Pünkösdi jubilusos alleluja; W. A. Mozart: B- Dúr Missa brevis: Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei; Pange lingua glorisi- gregorián; Michael Haydn: Exsultate Deo; Új dicséret szava zengjen- Szent László szekvencia; M. Haydn: Alleluja, Confitemini; M. Haydn: Confitemini Domino; Kersch Ferenc: Dextera Domini; valamint J. S. Bach- Dupré: Sinfonia a 29. kantátából- Kristófi János orgonajátékában.
A hallgatóság vastapssal hálálta meg a kórusok színvonalas, szívet-lelket gyönyörködtető, felejthetetlen bemutatkozását, az Emlékbizottság részéről pedig Keresztesné dr. Várhelyi Ilona adott át emléklapokat.

Tagokat toboroznak

A váradi Székesegyház Ének- és Zenekara császári rendelet nyomán jött létre, és 1723. január 10-én lépett fel első ízben az akkori ideiglenes székesegyház, vagyis a Szent László-templom felszentelési ünnepén. Immár tehát több mint 290 éve, hogy heti rendszerességgel ünnepélyesebbé teszi a vasárnap délelőtti szentmiséket. Az egyházmegye alapítójának, Szent Lászlónak a nevét 1992-ben vette fel. Az együtteshez tartozik a Székesegyház gyermekkórusa, mely 1991-ben jött létre Kristófi János orgonista-kántor irányításával, a hittanra járó gyermekek bevonásával. Liturgikus szolgálata advent és nagyböjt időszakára korlátozódott, majd hosszabb megszakítás után 2011 novemberében alakult újra, 2012 januárjától egészíti ki a Szent László Ének- és Zenekar liturgikus szolgálatát. Kristófi János honlapunknak elmondta: szívesen fogadnak új tagokat, érdeklődni nála, a 0771/721.562-es telefonszámon lehet.

Ciucur Losonczi Antonius