Váradi ingatlanpolitika és projektlezárások

Az idén átadják a felújított Gomba dombot
Az idén átadják a felújított Gomba dombot
Több, Nagyvárad lakosságát érintő hatátozattervezetet terjesztenek elő a hétfői nagyváradi helyi tanácsülés napirendjére.

 

A hétfői nagyváradi tanúcsülésen terjesztik elő azt a legutóbb napirendről levett tervezetet, mely többletadóval sújtja majd azokat a Váradon műemléképületekkel rendelkező ingatlantulajdonosokat, akik nem megfelelő módon tartják karban ingatlanukat. A határozat-tervezetet Ilie Bolojan, a város polgármestere ismertette csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az elképzelés szerint az elhanyagolt műemléképületek tulajdonosai jövőre az alapadó kétszeresét, 2017-ben a háromszorosát kell kifizessék, és így emelkedik a többbletadó fokozatosan, míg el nem éri az ötszörös árat, természetesen csak abban az esetben, ha időközben nem történik meg a szükséges ingatlanrehabilitáció. Bolojan kifejtette, hogy ezekben a napokban az önkormányzat munkatársai járják a várost, és megállapítják azt, mely műemléképületek vannak a legrosszabb állapotban, hogy a december 29-iki helyi tanácsülésen már nevesíteni tudják azokat az épületeket, melyeknek tulajdonosai jövőre többletadót kell fizessenek. Hozzátette, hogy idén a nagyon rossz állapotban lévő műemlékingatlanokat veszik leltárba, és jövő év első felében a rossz állagú ingatlanok nyilvántartásba vétele következik.

Emelkedő bérleti díj

A váradi önkormányzat ingatlanpolitikájának másik eleme az a határozattervezet, mely emelné a város tulajdonában lévő ingatlanrészek bérleti díját. Az önkormányzat több mint száz ingatlanban több mint kétszáz ingatlanrészt ad bérbe szimbolikus összegekért. Ilie Bolojan kifejtette: az önkormányzat célja az elkövetkező években fokozatosan emelni ezeknek a helyiségeknek a bérleti díját mindaddig, amíg ezek elérik a piaci árnak legalább a felét. Hozzátette, hogy a pártok, orvosi rendelők, egyesületek öt lej/négyzetméter árat kellene fizessenek a városnak, amennyiben a tervezetet megszavazza a helyi tanács, míg a képzőművészek az eddgi 1 lej/négyzetméter helyett 3 lej/négyzetméter bérleti díjat kellene fisessenek havonta. A polgármester hozzátette: a piaci ár 15 lej/négyzetméter, és kiemelte azt is, hogy az eddigi szimbolikus bérleti díjak mellett nem lehetett megfelelő módon karban tartani a szóban forgó épületeket. A polgármester tudatta azt is, hogy pártoknak, civil szervezeteknek nem adnak többé bérleményt központban lévő ingatlanok földszintjén, ezeket a helyeket kereskedelmi egységeknek akarja kiadni a város nem titkoltan azzal a céllal, hogy nagyobb bevételekre tegyen szert, míg a pártoknak, civileknek, orvosi rendelőknek emeleten biztosít majd helyet az önkormányzat.

Múzeumok

Ilie Bolojan bejelentette, hogy a város megszerezte a Darvas-LaRoche ház teljes tulajdonjogát, ahol uniós finanszírozásból szecessziós múzeumot fog létrehozni, ugyanakkor a Rulikowski út 4. szám alatti ingatlant is átvette a pénzügyminisztériumtól. Ebben az ingatlanban, ahol annak idején a László király szabadkőműves páholy működött, a város egy a szabadkőművességet bemutató múzeumot kíván létrehozni. „Tudomásom szerint ez lenne az első ilyen jellegű múzeum az országban” – fűzte hozzá.
A polgármester bejelentette azt is, hogy szerződést kötöttek két külföldi beruházóval az 1. számú ipari parkban történő befektetésről, és ezzel gyakorlatilag az a létesítmény teljesen betelt. A polgármester rosszallásának adott hangot amiatt, hogy a Bihar megyei prefektúra nem intézkedik a váradi Ifjúsági Ház menedzselésének súlyos hiányosságai ügyében, ami oda vezethet, hogy a város elveszíti a tulajdonában lévő ingatlanokat – magát az ifjúsági házat és a hotelt –, mert a létesítmény adminisztrátora az évek során csak adósságokat halmozott fel, így az ingatlanok most le vannak foglalva. „Oda juthatunk, hogy a város meg kell vegye még egyszer a saját tulajdonát” – hangsúlyozta Bolojan.

Uniós projektek

Ilie Bolojan polgármester beszámolt a jelentősebb uniós finanszírozású projektek kivitelezési stádiumáról. Kijelentette: a nagyváradi körgyűrűn épülő két közúti felüljárót még az idén megnyitják a forgalom előtt, a szőlősit december 30-án, az Aradi útit december 31-én. A gyorsforgalmi utat a teherbírási tesztek elvégzése után, december 29-én nyitják meg a forgalom előtt. A polgármester ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy a vasútállomás területén lévő, 660 méteresre tervezett útszakasz nem készült el, de a projekt menedzsmenthatósága hozzájárult ahhoz, hogy e szakasz építési költségeit, vagy legalább annak egy részét a város más beruházásokra költse el. Az idén átadják a felújított Gomba dombot és a nagyváradi várat is, ezeket a beruházásokat sikerült időben és teljesen befejezni. A Szent László tér is elkészül gyakorlatilag még az idén, itt az egyetlen problémát egy transzformátor ház építése jelenti a Holdas templom és a Kert utca közelében, mivel ez a munka az idén nem készül el, így ott egy részen a kövezést sem tudják befejezni. Ezt a munkálatot is átveszik még az idén, és az említett transzformátorházat és a kövezés munkadíját (néhány tízezer eurót) a város saját költségvetéséből finanszírozza. Az akvapark 99 százalékban uniós forrásokból épül meg, azokat a munkálatokat – főként a zöldövezet kialakítását, és a műugró medence befejezését – amelyeket nem sikerül az idén befejezni, szintén saját költségvetésből finanszírozza a város. Bolojan szerint mintegy százezer eurót kell majd adjon saját zsebből az önkormányzat erre a beruházásra.

Pénzek

Sikerült befejezni egy uniós finanszírozású projektet, amelynek során több váradi templom megújúlt, ráadásul ebből a finanszírozásból mintegy 250 ezer euró megtakarítás is származott. Ennek az összegnek egy részét a város a nagyváradi római katolikus székesegyház felújítására fordította. A gőzturbinás hőerőmű is megépült, viszont a teszteket már nem lehet az idén elvégezni, ami azt jelenti, hogy az 53 millió eurós beruházásból 52 millió eurót tudott lehívni a város, míg a tesztelés költségeire előirányzott mintegy egymillió eurót az önkormányzat saját költségvetéséből kell majd fedezze.

Pap István