Változott az örökbefogadási törvény

Változott az örökbefogadási törvény
Megoszlanak a nemrég életbe lépett új örökbefogadási törvénnyel kapcsolatos vélemények. Az új törvény az örökbefogadási procedúra könnyítése, egyszerűsítése céljából jött létre.

Az augusztus 12-én életbe lépett törvényt nemrég, egy sajtótájékoztatón mutatták be, melyen Oana Ţoiu munkaügyi minisztériumi államtitkár hangsúlyozta: céljuk az, hogy minél több gyermek kerüljön családokhoz, ezért lerövidítették a procedúrát, egyúttal kevesebb, egyszerűbb a szükséges dokumentáció is. Viszont vannak, akik úgy vélik, hogy a törvény nem hoz lényeges változást, csupán „papíron szép”. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) egyik fővárosi alkalmazottja például felhívja a figyelmet arra: 120 napról 90 napra csökkent ugyan az örökbefogadók, illetve örökbefogadó családok elbírálási időszaka, de ez csupán azt jelenti, hogy a DGASPC alkalmazottainak ugyanazt a munkát rövidebb idő alatt kell elvégezniük. A DGASPC egy fővárosi szociális munkása például átlagban 43 folyamatban lévő örökbefogadási üggyel foglalkozik egy hónap alatt, s további esetekben pedig a már örökbefogadott gyermekek helyzetét kell figyelemmel követniük. Az elhúzódó bírósági tárgyalások továbbra is gondot jelentenek, tette hozzá az említett szociális munkás.

Előnyök

Szarka Árpád, a Bihar megyei Gyermekvédelmi és Szociális Főigazgatóság aligazgatójának álláspontja szerint viszont új törvény több szempontból is könnyíti és rövidíti a procedúrát, mely immár kevésbé függ a szülők huzavonájától, a rokonok felkutatásától.

Mint felhívta a figyelmet, bizonyos esetekben egy évről fél évre csökken az az időszak, ameddig a gyermek speciális védelmi intézkedés alatt van és nem fogadható örökbe – például akkor, ha sem a szülőket, sem a negyedik fokig terjedő rokonokat nem sikerült megtalálni, vagy nem tesznek semmit azért, hogy a gyermek visszakerüljön hozzájuk. Egyúttal abban az esetben, ha a gyermek legközelebbi rokonai írásban jelentik ki, hogy nem kívánnak a gyermek felnevelésével foglalkozni, nem szükséges hatvan napot várni: ha harminc napon keresztül nem változtatnak a nyilatkozatukon, akkor a gyermeket örökbe lehet adni.

Egy másik pozitívum, hogy az új törvény szerint nem szükséges kétévenként megismételni azt az eljárást, amely által a gyermek örökbe fogadhatónak minősül, a státusz tizennégy éves koráig érvényes. Eddig rengeteg munkát és időt vett igénybe az, hogy kétévente fel kellett kutatni a szülőket, vagy legközelebbi rokonokat, akik ugyan nem törődtek a gyermekkel, de nem is kívántak együttműködni a hatóságokkal azért, hogy örökbe fogadható legyen. Nemegyszer a polgármesteri hivatalokon keresztül próbálták velük felvenni a kapcsolatot, leveleket írtak nekik, s több esetben is előfordult, hogy a gyermeknek lehetett volna új családja, de az eredeti család akadékoskodása miatt végül a rendszerben maradt.

Határidő

Az új törvény szerint nem központilag tartják majd nyilván az örökbefogadó szülői státusszal rendelkezőket, valamint az örökbe adható gyermekeket, hanem helyi szinten. Eddig az információáramlás akadozott, hiszen a felek közötti elméleti egyeztetést is a fővároson keresztül kellett intézni.

A jogszabály egyúttal az örökbefogadást jóváhagyó tárgyalásokra vonatkozóan is új rendelkezéseket tartalmaz: az első tárgyalás időpontját a kérvény bejegyzésétől számított tizenöt napon belül kell megállapítani, s bizonyos esetekben – ha az örökbefogadásra vonatkozó döntést gyermekvédelmi bizottság hozta és nem a törvényszék – a fellebbezési időszak harminc napról tíz napra csökken. Egyúttal nem elengedhetetlen a vér szerinti szülők jelenléte: ha két, egymást követő tárgyaláson nem jelennek meg, visszaélésnek minősülhet és ebben az esetben eltekinthetnek a jóváhagyásuktól.

Újdonság az is, hogy a munkaadó köteles évente negyven óráig terjedő fizetett szabadságot biztosítani azoknak az alkalmazottaknak, akik az örökbefogadói státusz megszerzéséhez szükséges felméréseken vesz részt, ellenkező esetben 1000 és 2500 lej közötti bírságot kaphat.

Néhány hét után még nem érezhető az új törvény hatása, de egy éven belül minden bizonnyal megmutatkozik majd, mondta Szarka Árpád. 2016 során eddig Bihar megyében 38 gyermek örökbefogadását hagyták jóvá törvényszéki úton, s negyven új örökbefogadási eljárást nyitottak meg, az örökbe fogadható gyermekek száma pedig 126.

Egy év szabadság

Az új törvény egy évig terjedő, úgynevezett „alkalmazkodási szabadság” kivételét teszi lehetővé a sikeres örökbefogadást követően. A szabadság ideje alatt az örökbefogadó szülő (házaspárok esetén bármelyik fél lehet) havi 1700 lej segélyt kap majd; az ehhez szükséges pénzalapokat a munkaügyi minisztérium biztosítja a Kifizetések és Szociális Felügyelet Országos Ügynökségén keresztül. A kifizetések procedúráját a törvény végrehajtási utasításai tartalmazzák majd, ezek egyelőre nem jelentek meg.

Neumann Andrea