Változások az adótörvénykönyvben

Változások az adótörvénykönyvben
Ettől az évtől kezdve több helyen változtattak a romániai adótörvénykönyven, mely módosítások egyaránt érintik a természetes személyeket és a cégeket. Íme néhány jellegzetesebb példa.

A Világbank és az Európai Bizottság adatai szerint a romániai adórendszer az egyik legmegterhelőbb a kontinensen, úgy a befizetendő adók és illetékek számát, mint ezek értékét tekintve. Jó példa erre, hogy számítások szerint egy romániai vállalkozás adminisztrátorának körülbelül 200 órára van szüksége ahhoz, hogy kifizesse mind a 39 adót és illetéket. 2014 az első olyan év, melyben az engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozóknak (románul PFA) regisztráltatniuk kell magukat az adóhatóságnál a 070-es számú formanyomtatvány kitöltésével. Amennyiben azonban a tavalyi év folyamán ilyen minőségükben szintén jövedelemre tettek szert, és becslésük szerint ennek ingadozása (növekedése/csökkenése) nem haladja meg a húsz százalékot, akkor nem kell benyújtatniuk a 070-es űrlapot. Ha azonban úgy tippelik, hogy idén lesz oszcillálás, akkor egy új 220-as nyomtatványt, illetve egy 200-ast is le kell tenniük a jövedelemszabályozás miatt. Előbbi határideje május 25-e.

Jogdíjak

Ha 2014 az első olyan esztendő, amikor valaki nyereségre tesz szert jogdíjból, akkor a tevékenység elkezdése után az illetőnek regisztráltatnia kell magát az adóhatóságnál, a 020-as formanyomtatvány kitöltésével. Utólag pedig, legkésőbb május 25-ig a 200-as formanyomtatványt is be kell nyújtsa, mellyel nyilatkozik arról, hogy milyen jövedelmeket realizált Romániában.

A módosítások azokat a szolgáltatásokat nyújtó szellemi szabad foglalkozásúakat (például az orvosok, ügyvédek, közjegyzők, bírósági végrehajtók, könyvvizsgálók, ingatlanügyi tanácsadók, adótanácsadók, auditorok, építészek, fordítók, sportolók, sportbírók) is érintik, akik idén kezdenek ilyen típusú tevékenységbe. Nekik szintén regisztráltatniuk kell a 070-es űrlappal, illetve le kell tegyék a 220-as nyomtatványt a becsült jövedelmükről (ha nem az rendezi az adózást, akivel megkötötték a szerződést), valamint május 25-ig be kell vallják azokat a jövedelmeiket, melyekre Romániában tettek szert.

Egy másik változás, hogy azok, akik bérbe adják ingatlanjaikat, a bérleti szerződés megkötését számított tizenöt napon belül le kell tegyék a 220-as űrlapot az adóhivatalban, melynek alapján előzetesen kiszámolják az évharmadonként befizetendő profitadót, illetve május 25-ig jövedelembevallást kell tegyenek.

Ciucur Losonczi Antonius