Válságkezelő programok

Válságkezelő programok

Nagyvárad – Nagyváradi
kampánykörútja során kedd
délelőtt Winkler Gyula néppárti
európai parlamenti képviselő Kiss
Sándort, a Bihar Megyei Tanács
alelnökét, megyei RMDSZ-elnököt is
felkereste.


A tanácskozáson, melyen Biró
Rozália
alpolgármester, a
Szövetségi Képviselők
Tanácsának elnöke és
Szabó Ödön, a Bihar Megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke is részt
vett, főleg a megyei önkormányzatok
priorításairól, a
határmenti
együttműködésben rejlő
lehetőségekről és
összefogásról, valamint
azokról az európai uniós
pályázatokról,
válságkezelő programokról
esett szó, melyek a nehéz
gazdasági helyzetben hasznára lehetnek az
üzletembereknek.