Vallásszabadság napja alkalmából

Körösfői-Kriesch Aladár festménye
Körösfői-Kriesch Aladár festménye
A Magyar Unitárius Egyház Tordán és Kolozsváron 2013. január 13. vasárnap, a vallásszabadság napján, ünnepi megemlékezést szervez.

 

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata 2002-ben január 13.-át egyházi ünneppé, a vallásszabadság napjává nyilvánította. A reformáció legifjabb egyháza az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatától kezdődően számítja létét.

Az erdélyi rendek- magyarok, székelyek és szászok- négy és fél évszázaddal ezelőtt törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot, és kimondták, hogy: „… a prédikátorok minden helyen az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse az ő lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, kinek tanítása neki tetszik. Ezért senki a szuperintendensek közül, se mások a prédikátorokat ne bánthassák, ne szidalmaztassék senki a vallásért senkitől, az előbbi constitutio szerint és nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításáért bárkit is fogsággal, vagy helyéből megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Isten igéje által van.”

Vallásszabadság megemlékezés ünnepe Tordán, délelőtt, 10.30 órakor istentisztelettel kezdődik az 1568-as országgyűlés helyszínén.

Az unitárius templomban tartandó ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Nagy László főjegyző tartja. Ezt követően 12.00 órától kerül sor Körösfői -Kriesch Aladár „Tordai országgyűlés”- című festményének megtekintésére a tordai múzeumban.

A további megemlékezés, este 17 órától Kolozsváron, a Magyar Unitárius Egyház Dávid Ferenc imatermében (Kossuth Lajos /1989. December 21. út 9. sz.) folytatódik.

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök köszöntője után, Murádin Jenő művészettörténész „Körösfői -Kriesch Aladár kolozsvári évei”- címmel tartanak előadást. Az előadást zenei műsor követi: Bach: Preludium, Sarabande, és Gigue a IV. szólószvitből. Előadja Kostyák Előd, a Brassai Sámuel csellóján.

Mendelssohn: D-dúr dal, szöveg nélkül. Előadják Kostyák Előd – cselló, és Horváth Zoltán – zongora.

Haydn: g-moll vonósnégyes, op 74 no.3. Előadja a Concordia együttes. Tagjai: Béres Melinda, Márkos Albert – hegedű, Király Erzsébet – brácsa, Ortenszky Gyula – cselló.

Az ünnepi eseményre mindenkit szeretettel várnak.

Csomafáy Ferenc