Vallásoktatás Romániában

Vallásoktatás Romániában
Szatmár megye – Az általános iskolák V.–VIII. osztályos diákjai számára és a középiskolás tanulóknak (IX.–XII.) kötelező a vallásoktatás, tudtuk meg Brumboiu Mariana szóvívőtől.

Romániában jelen pillanatban az általános iskolák V.–VIII. osztályos diákjai számára és a gimnáziumokban tanulóknak kötelező a vallásoktatás, tudtuk meg a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség sajtószóvívőjétől, Brumboiu Marianától. Abban az esetben, ha a gyermek szülei/gyámja úgy dönt, hogy a gyermekét nem engedi a vallásórán résztvenni, akkor ezt a szándékát jeleznie kell az iskola titkárságán. Ezt követően a szülő/gyám ezt a szándékát megfogalmazza egy kérvényben. Abban az esetben ha a kérelem elbírálása után az illetékesek jóváhagyják a kérelmet, a tanuló mentesítve lesz a vallásórákon való részvétel alól.

De azt fontosnak tartotta kihangsúlyozni a szóvívő, hogy ez nem azt jelenti, hogy lyukasórája lesz a gyermeknek. Egy másik tantárgyat tanul majd a gyermek, egy példával illusztrálva vallástörténelmi oktatásban részesül majd. Ebben az esetben ugyanúgy  osztályozzák tanulmányi eredményét a diáknak, mint a többi osztálytársát. A megyei tanfelügyelőségtől származó adatok szerint Szatmár megyében a 2007/2008–es tanévben 340 vallástanár tanít. Olyan vallásoktatók is vannak, akik egy iskolában tanítanak, de olyanok is vannak, akik több iskolában kell tanítsanak azért, hogy teljes állást tudjanak betölteni.