Vallási vezetők a természet védelméért

Vallási vezetők a természet védelméért
Nagyvárad – A keresztény felekezetek mellett a zsidó és az iszlám vallás képviselői is részt vettek az Ökológia és Vallás elnevezésű pénteki szimpóziumon, melyet a Continental szállóban szerveztek meg.

A rendezvényt a Polgári Akadémia Alapítvány a Nagyvárad Metropolisz Övezettel, valamint a nagyváradi Kiwanis Klubbal közösen szervezte meg. Amint Orlando Balaş, az alapítvány programigazgatója elmondta: a premierként megszervezett szimpózium témája azért aktuális,mert az embereket manapság egyre inkább a materializmus jellemzi, s büszkeségükkel, mohóságukkal jobban eltávolodtak a vallástól, mint bármikor. Ennek pedig az a velejárója,hogy a természetet gátlástalanul kihasználják, nem gondolnak a többiekre, vagy az eljövendő generációkra. „Évekkel ezelőtt a természet sokkal gazdagabb volt, s a vallási vezetőkre hárul a feladat, hogy az embereket a moralitás felé fordítsa” – mondta a programigazgató a szimpózium megnyitóján.

Új mentalitás

A következő felszólaló Virgil Bercea görög-katolikus püspök volt. Miután gratulált Marossy Anna biológusnak, a szimpózium meghívottjának, aki 80 éves születésnapját ünnepli, a természet és az ember kapcsolatáról szólt. A teremtő ajándékba adta a földet az embereknek, s ránk hárul a feladat, hogy ne csak a meggazdagodás forrásaként tekintsünk örökségünkre, hanem úgy is, mint életet adó környezetünkre, melyet óvnunk kell, s mellyel összhangban kell lennünk. Kihangsúlyozta: mindegyik vallás (nem csak a keresztény felekezetek) együtt kell hasson az új mentalitás megteremtéséért, mely szerint az ember együttműködik Istennel a teremtés tökéletesítésében.

Erkölcsi tartás

Böcskei László római-katolikus püspök hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Mint mondta, az ember a legkiválóbb teremtmény, mely céljának kell tekintse a teremtés folyamatos tökéletesítését. Minden teremtmény egyedi módon jó és tökéletes, s a világ szépsége pont a lények sokféleségében és a közöttük lévő kapcsolatban rejlik. A katekizmus szerint a teremtés törvényeinek betartása jelenti az erkölcs alapját, s a bölcsesség egyik alaptételét. Nemhasználhatjuk ki a természetet: döntő jelentősége van az erkölcsi tartásnak, s nem lehet egyes törvényeket áthágni, s másokat tiszteletben tartani.

Mátyás Attila evangélikus pap szintén az ember felelősségét hangsúlyozta ki a rábízott teremtés, azaz a természet megóvásában, hiszen amit egyszer tönkretett, nem tudja visszacsinálni. Manapság mérgezzük a talajt és a vizet, s a kevesek, akik meggazdagodtak, már nem tartják tiszteletben az emberi törvényeket, nem akarnak tudni Istenről sem. Az egyszerű embert manipulálják, kihasználják, az ember egyre inkább eltávolodik teremtőjétől. Pedig egyikünk sem uralkodhat mások felett, s vissza kell találnunk ahhoz a szerephez, melyet a teremtő ránkbízott.

Felszólaltak

A későbbiekben felszólalt Laurenţiu Lazăr ortodox pap, Farkas Zsolt református lelkipásztor, valamint dr. Vasile Cristea, a kolozsvári Babeş-Bolyai egyetem professzora. A szünet után szót kapott többek között Abraham Ehrenfeld nagyváradi zsidó rabbi is, valamint dr. Mohamed Osman, a Bihar megyei Iszlám Kulturális Egyesület képviselője is, majd különféle egyesületek, civil szervezetek képviselői szólaltak fel. A program ma, Marossy Anna tiszteletére szervezett ünnepséggel folytatódik, majd a Don Orione iskolában különféle kulturális rendezvényeket tartanak.