Vállalkozói kedv, ötletesség, kreativitás

Fotó: Ördög I. Béla
Fotó: Ördög I. Béla
A posztmodern társadalmunkban a piac működése megnöveli a jövedelmek közötti különbségeket. Önmagukban az állami intézmények nem képesek megvalósítani az erőteljes gazdasági különbségek csökkentését. Továbbra is keresni kell az optimális megoldásokat.

Érdemes tanulmányozni, miként vélekednek a középiskolások a kérdéssel kapcsolatban, és milyen javaslatokat képesek megfogalmazni a probléma megoldására.
A kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum és a „Báthory 1970” Csoport, valamint a Szabadság Erdélyi Közéleti Napilap támogatásával szervezte meg az V. Gazdasági Esettanulmány- versenyt. „A jövedelem különbségek kihívásai az üzleti világ számára” címmel.
Szilágyi Judit igazgatóhelyettes a verseny szervezését és lebonyolítását irányította.
A verseny kétfordulós. Az első fordulóban a jelentkező csapatoknak a „Tündérkert gazdasági egyenlőtlenségei”- című esettanulmány elemzése alapján, független szakértői minőségben, érvekkel alátámasztott megoldási javaslatokat kellett megfogalmazniuk. Az esettanulmány szövegét dr. Székely Imre, a BBTE oktatója fogalmazta meg.
A második fordulóban „Üzleti tervezés és finanszírozás növekvő jövedelemkülönbségek kihívásainak feltételei között” címmel önálló, öt oldalas üzleti tervet kellett bemutatniuk a versenyzőknek (nyomtatott formában és Power Pont- bemutatóval), 10 perces időtartamban.
A zsűri elnöke dr. Székely Imre, az értékelő bizottság tagjai: Imecs Veronka közgazdász, Káptalan Erna tanár, Kilin Gábor vállalkozó, Lăpusan Éva közgazdász, Ördög I. Béla, a Szabadság szerkesztője, Páll Gyöngyvér szaktanár, Lőrinczi Csaba, a Webcar cég képviselője. Játékvezető szerepét dr. Káptalan Erna töltötte be. A zsűrinek két vállalkozó is tagja volt, az üzleti terv ötletességére, a megvalósításának lehetőségére, az elképzelés és reális tervek közti kapcsolatokra hívták fel a figyelmet.
Diákszemmel a jövedelemkülönbségekről
A versenyben résztvevő csapatok az esettanulmány elemzése során helyesen fogalmazták meg, hogy a jövedelemkülönbségeknek szociális hatásuk van. Szükség lenne a jövedelmek egymáshoz való közelítésére. Megoldásként javasolták, hogy megfelelő adópolitikát alkalmazzanak, szociális támogatást, illetve a gazdasági szereplők motiváltságát növeljék.
Idéznék a diákok által javasoltakból: „Az államnak gyakorolnia kell mindhárom funkcióját, az allokációs, az újraelosztási és a stabilizációs funkcióit. Az adóztatások és a juttatások révén gyakorolja az újraelosztást”. Progresszív adó bevezetését, adókedvezményeket javasolnak. De szükségesnek tartják a gazdasági egyensúly megvalósítását, melyben a vállalkozói szellem fejlesztése, a „venture” típusú finanszírozás játszik szerepet. (Unikornisok)
A profitadó növelésével nem értett egyet három csapat, a Lumper, a Swot, a Csipet Csapat. Érdekes a Lumper csapat álláspontja: „A profitadó növelésével csak azt érnénk el, hogy egyre kevesebb ember kezdene új vállalkozásba, így csökkenne a termelés növekedése és a technológiai fejlődés, valamint megnövekedne a törpeföldi off-shore cégek száma.” A Csipet Csapat a polgárok motivációjának szerepét emeli ki. „A szegényebb tündérek gondolkodásmódja hasonló lenne, mivel tudják, hogy saját teljesítményüktől függetlenül úgyis kagylót fognak kapni a gazdagabbak adójából, ezért még kevesebbet fognak termelni ők is.”
Ötletes üzleti tervek
A verseny döntőjében hat csapat vett részt. A csapatok szerintem rendkívül ötletes üzleti terveket állítottak össze. Az üzleti tervek tartalmazták a vállalkozás célját, üzleti stratégiát, a marketing elképzeléseket, humán erőforrások és a pénzügyi terveket. A diákok észrevették: mi a piaci rés, ahol ők sikeresen vállalkozhatnak. Alkalmazták a SWOT analízist, így azonosították a lehetséges célközönséget, a versenytársakat. Észrevették az erősségeket és gyengeségeket. Valamint felmérték, milyen lehetőségük van. Lényeges elemként említhetjük meg, hogy a vállalkozást rövid- és hosszú távon képzelték el. De ugyanakkor megfogalmazták a fejlesztési lehetőségeket is. Felmérték a vállalkozás kockázatát.
A Swot csapat Kreatív Oktatási Irodát (KOI) hozna létre. Szerintük sok diák nem engedheti meg magának, hogy magántanárhoz járjon. Ezek számára létrehoznának egy olyan központot, ahol képzőművészeti, műszaki rajz, média, gépészeti (robotika) és az Újrahasznosítás- környezetvédelem tan képezné a képzés alapját. Ezek a jelenlegi oktatási keretekben teljesen kiaknázatlan területek.
A PISA elemzésekből kitűnik az oktatás egyik gyengesége: „Keletebbre sokkal inkább a lexikális, és nem a gyakorlati tanításokra helyezik a hangsúlyt”.
A „Fo(u)r girls” Fitnesz termet működtetne az Unikornisok csapat. A csinosodni vágyó nőknek nyújtanának szolgáltatást, ugyanakkor speciális programokat ajánlanak (anya- lánya program, vagy az áldott állapotban levő nők számára torna). Azért hoznák létre ezt a szolgáltatást, hogy motiválják azokat a nőket, akik a férfiak jelenlétében kevésbé mernek különböző fitnesz tevékenységet végezni.
A Turbo Team újrahasznosítható üveg-és műanyaghulladék begyűjtésével és feldolgozásával foglalkozó céget hozna létre, Alsójára községben. Érveik: kisebbek a költségek és nincs versenytárs.
Az Unprofessionals csapat Corvin Hostel idegenforgalmi és ifjúsági szállást (youth hostel) hozna létre. Turistaházszerű, olcsóbban kivitelezhető faházas építményre gondolnak, ahol megfelelő szolgáltatást biztosítanának a fiataloknak. Helyszínlelést is végeztek. Tapasztalatuk szerint nagyobb biztonságot kellene szavatolni.
A Lumper csapat mezőgazdasági cégcsoportot hozna létre, amely élelmiszer- feldolgozással és nagykereskedelmi beszállítással foglalkozna.
A Csipet Csapat Mus!c Caffé néven működtetné a kávézót. Minden korosztály számára nyújtana szolgáltatást. A két vállalkozó megállapítása szerint a legéletképesebb elképzelés ez a terv volt.
A verseny döntőjében a zsűri értékelte a személyes bemutatkozást is. A résztvevők ismerik a gazdasági szaknyelvet, az információs technika lehetőségeit szinte mesteri fokon uralják. Megjelölték a forrásanyagokat, melyekből ihletődtek, amiket a személyes elképzelés alapján „átszűrtek”, felhasználva az üzleti terv kidolgozása során.
A versenyzők érdeme a megfelelő érvek helyes használata. Talán ennek is köszönhető a nagyon szoros, jó értelemben vett, küzdelem, leleményesség és kivitelező kedv.
Díjazottak
I. díj Unikornisok (Filep Renáta, Halász Edina, Nagy Zsuzsanna, Apáczai Csere János Líceum). II. díj Lumper (Kundi Zoltán, Páll Zoltán, Mózes Balázs, Apáczai- Líceum) III: díj Unprofessionals (Demeter Antónia, Gyurkó Zoltán, Vass Lehel, Kolozsvári Református Kollégium).
Külön díjat nyertek: Swot csapat (Jakab Gyöngyi, Mátyás Eszter, Szondi Hunor, János Zsigmond Kollégium). Csipet Csapat (Kelemen Andrea, Kelemen Kriszta, Soós Szabolcs Báthory- Líceum). Turbo Team (Ungvári Tamás, Tamás Tihamér, Bogya Tímea, Kolozsvári Református Kollégium).
Dr. Székely Imre szerint a megmérettetésen sikeresen szerepeltek a résztvevő csapatok. Diákok az iskolai kötelezettségek mellett különböző versenyeken vesznek részt, ami helyes időbeosztást követel. Az időkeret szűkös erőforrás, melyet jól kell beosztani. Felhívta a figyelmet, hogy nem kell „összemosni” a gazdasági és szociális szempontokat az elemzés során. A versenyen való részvétel nyereség, mert egy nagyon keresett szakmába betekintést nyernek. Szakmai szempontból fejlődés észlelhető. Vannak olyan diákok, akik másodszor, harmadszor is részt vesznek ezeken a megmérettetéseken.
A verseny támogatói a Báthory István Elméleti Líceum, Copyland Trading Kft, a Mendola Group, a Webcar.ro cégek.
A megmérettetés anyagát egy 80 oldalas verseny-füzetbe foglalták össze, melyet a Báthory Szülői Szövetség adta ki.
Az emberek különböző élethelyzetekben mérlegelik a kockázatokat, döntéseket hoznak. Mondhatni, a szó tágabb értelmében, mindenki vállalkozó. Diákként érdemes megtanulni, miként válaszoljon a kihívásokra, és betekinteni a vállalkozás titkaiba.

Csomafáy Ferenc

Címkék: ,