Válaszunk Orbán Mihály egyháztag presbiter „Nagyheti ébresztő” írására

Akt.:
(Megjelent 2013. márc. 27-én a Bihari Naplóban)

A replika jogán

Alulírottak,  mint érintettek,  a közvélemény tudomására hozzuk, hogy mélyen elítéljük a megjelent cikkben a reánk vonatkozó megállapításokat mind tartalmilag, mind pedig az időpont megválasztása, valamint az alkalmazott módszer szempontjából. Mivel személyeinket bárki kénye-kedve szerint gátlástalanul támadja – függetlenül rendre megtett tárgyilagos válaszaink ellenére –,  a következő nyilatkozatot tesszük közzé:

1. Egyházi fegyelmi eljárás keretében elmarasztalást kérünk Orbán Mihály ellen becsületünkön esett sérelmeinkért.

2. Peres eljárásban pénzbeli kártérítést követelünk Orbán Mihálytól, melyet utólag megnevezésre kerülő egyházi alapítványok javára, illetve felmerülő költségeink fedezésére fogunk fordítani.

Kelt Nagyváradon, 2013. 04. 03-án

Aláírás: N. Sándor esperes

A. Ferenc egyházvagyonügyi püspöki megbízott