Választási újdonságok lesznek

Választási újdonságok lesznek
Szerda délelőtt sajtótájékoztatót tartott Claudiu Pop prefektus. Ismertette a választási előkészületeket, és több törvényi újdonságról is beszámolt a hivatalos módszertant illetően.

Szerdai sajtótájékoztatóján Claudiu Pop prefektus arra hívta fel a figyelmet: a választási időszak szeptember 12-én vette kezdetét azzal egy időben, hogy hatályba lépett a szavazás időpontjának kijelölésére vonatkozó kormányhatározat. Ezt követően a 2016/514. számú prefektusi rendelettel megalakult a Bihar megyei technikai bizottság. Szeptember 26-án felállt az Bihar megyei 5. számú választási körlet (székhelye a megyeháza 3. számú terme) három bíróval, mely aztán kiegészült az Állandó Választási Hatóság (AEP) és a politikai pártok képviselőivel. Október 3-án választással kapcsolatos képzést tartottak a polgármestereknek és a jegyzőknek, előbbiek december 8-ig kell kinyomtassák az állandó választási listákat, és a választást megelőző napig átadják a szavazókörzeti elnököknek.Bihar megyében 652 szavazókörzet lesz, és az AEP határozatával megtörtént ezek számozása és elhatárolása, melyet kötelező módon ki kell függeszteni a körzetekben és polgármesteri hivatalokban. El lett fogadva a pecsétek mérete, melyeket november 2-án beszereztek, és lezártak. Október 31-én szerződést kötöttek azzal a zsilvásári nyomdával, mely az önkormányzati választásoknál is kinyomtatta a szavazólapokat. A szenátusi szavazólistákat már elkészültek, a képviselőháziak november 26-ig kell kész legyenek. Bihar számára 1.111.746 szavazólapot nyomtatnak, vagyis 2×555.104-et a két háznak (504.609 választópolgár +10%); 2×652 mintapéldányt a szavazókörzeteknek; 2×102-et az önkormányzatoknak és a megyeházának, valamint 2×15-öt a politikai pártoknak.

Lefilmezik

November 5-én átvették a szavazás napján használt eszközöket, és beazonosították azt a helyiséget, ahol raktározni, illetve archiválni fogják ezeket a választási folyamat lezárta után- újságnak számít, hogy a prefektúrán őrzik majd ezeket 3 hónapig, majd megsemmisítik.

A szavazókörzetek elnökeit és ezek helyetteseit november 26-án sorsolják ki számítógép segítségével, országosan, majd legkésőbb 29-ig a szavazókörzetekben szolgálatot teljesítők kiegészülnek a politikai pártok delegáltjaival, akiknek képzésére két szériában a Szakszervezetek Művelődési Házában kerül sor, december 5-én. November 25-én, december 5-én és 10-én szimulálásokat tartanak a szavazókörzetekben. A szavazólapok kiosztása december 9-én kerül sor, öt zónára leosztva. Újdonságnak számít, hogy a szavazókörzeti tagok által végzett szavazatszámlálást egy tablett kezelő regisztrálja és lefilmezi, illetve a szavazóhelyiségek bezárása után a VOTAT-pecséteket átlátszó borítékba/zacskóba teszik, és gondoskodnak ezek biztonságáról.

Ciucur Losonczi Antonius