Válaszom a Tőkés László brüsszeli sajtóirodája által kiadott „Közleményre”

A KREK volt püspökének személyemre vonatkozó megállapítása valótlan és rosszindulatú, mert üzleti szempontból rövidnek mondható, két és fél éves ügyvezetői tevékenységemet tizenhét év távlatából, valamint Brüsszel magasságából minősíti. Megjegyzem, hogy időközben komoly emlékezetkiesésben szenved.

A közvélemény tájékoztatása érdekében közlöm, hogy a Reform kft. ügyvezetőjeként az Egyházam érdekében kifejtett tevékenységeim a következők voltak:

1. Az ügyvitelem és felügyeletem alatt megvásárolt 300.000 darab, Magyarcsékén gyártott téglából két templom épült, egyik Aradgájon, másik Szatmárnémetiben, ezen felül több tízezer tégla jutott Nagyvárad Rogériuszra, és ott erősítik a templom falait.

2. Két és félévi ügyködésem első fél éve alatt az Egyházkerület különböző gyülekezeteibe 60.000 USD értékű különböző hasznosíthatóságú állóeszköz lett telepítve és beüzmelve, -amit külföldi befektetők apportként hoztak – lásd: három kisteljesítményű tiroli gabonamalom, egy tízezer férőhelyes modern csirkehízlaló ól (Brojler fajta számára), öt darab farmer típusú tápkeverő. Ezt egészítettem ki a társaság saját forrásából egy teljes felszereltséggel rendelkező Universal 445 traktorra épülő mezőgazdasági gépparkkal,- hogy csak a legfontosabbakat említsem.

3. A Reform kft. ügyvezetőjeként megszerveztem, és a magyarországi Bábolnáról leszállítottam az olaszi egyházközség parókiájára, az ú.n. ”püspöki rezidencia” parkjába, több százezer forint értékű cserjét, fát és növényt, emelve ezzel az egyházi ingatlan értékét. Hajdan méltányolta is Tőkés László volt püspök eme buzgalmamat, hiszen a Bábolna RT által szponzorizálásként érkeztek a növények.

4. Több alkalommal a kft. ügyvezetése látta el a sportcsarnokban megtartott Reformáció Emlékünnepe alkalmából az Úrasztalát borsi kenyérrel és diószegi borral.

5. A kft. saját pénzből részesítette karácsonyi csomagban az Egyházkerület alkalmazott személyzetét, valamint az újjáalakult Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjait és tanári karát.

6. Az akkor épülő rogériuszi templom számára kétszer rendeztük meg munkatársaimmal az innen elszármazott és New Yorkban lakó operaénekesnő ingyenes fellépését, adománygyűjtési céllal. Mind a kétszer teltház volt.

7. Ügyködésem révén kiadásra került – a Reform kft. teljes finanszírozásában – 30.000 darab példányszámban Tőkés László püspök „Ideje van a szólásnak” ! című könyve.(!)

8. Debreceni egyetemi előadók és szakoktatók segitségével két ciklusban, több mint 150 magyar vállalkozó és egyetemi diák külkereskedelmi képzést kapott, melynek végén vizsga által, külkereskedelmi üzletkötői jogosultságot nyertek.

9. A református lelkészi kar autóbusznyi érdeklődő tagja részt vett ingyen, a kft vendégeként a Bábolnán minden ősszel megrendezett szakmai agrárkiállításon.

10. A Reform kft. erre is kiképzett fiatal állatorvosa ezüstkalászos mezőgazdasági gazdaképzést szervezett, és oktatta az egyház híveit is.

11. A Bábolna RT, mielőtt 1995-ben végleg magára hagyta érdekeltségét és veszni hagyta apportját a Reform kft.-ben, még kifizette a teljes egyházi érdekeltséget, mely pénzösszeg sorsáról az akkori püspök felelt. Tőkés László püspöknek be kellett volna számolnia erről az Egyházának.

A miheztartás végett meg kell említenem, hogy a kft. alaptőkéjében az összes egyházi érdekeltségű befektetés nagyságrendje nem volt több mint 21%, mely mai értékben 16.000 eurónak felel meg. Ez az összeg alig több mint Tőkés László általam ismert két havi európarlamenti fizetése, de kevesebb, mint egy havi hajdani európarlamenti alelnöki jövedelme volt.

Igaz maradt, hogy csak egyetlen ember volt a történelemben, aki birtokainak egy éves bevételét áldozta a magyar nemzet felemelkedésére !

Ha Tőkés Lászlót személyemen keresztül hosszú évek múltán csak most rendítette meg ilyen mélyen egy, az Egyházban bekövetkezett „súlyos anyagi és erkölcsi vesztesség”, melyhez mondjuk ki, hogy neki köze volt, mint püspöknek, nos, akkor már rég lehetett volna ő maga is Széchenyi István követője, hogy ezt megszüntesse, mert lett volna erre lehetősége!

Végezetül, visszautasítom, Tőkés László európarlamenti képviselő valótlan és rosszindulatú állítását, és ha publicista lennék, és könyvet írnék róla, a könyvem címe – mint folytatása egy megjelent előzőnek- a következő lenne,: „ …de szabadíts meg minket a gonosztól ! “

Nagyvárad, 2012. október 18.

Ambruzs Ferenc-Csaba

RMDSZ-es parlamenti képviselőjelölt

Nagyvárad, 9-es választókörzet

Címkék: ,