Válaszolni Jézus szeretetére

Válaszolni Jézus szeretetére

Nagyvárad – A Barátok templomában
tartott nagyböjti lelki napok keretében
péntek délután a keresztút
stációinak
végigjárását követően
Barta Szabolcs atya, a Lazarista
Misszióstársaság tagja hirdette az
Igét a híveknek.

Az első olvasmány Jeremiás
próféta könyvéből,
míg a második János
evangéliumából szólt.
Mindkét igei szakasz olyan történetet
beszélt el, melyben az emberek agresszívan
fordulnak egymás ellen. Jeremiás
próféta, aki a remény embere amikor el
akarják hallgatatni Istenbe veti a
bizodalmát, mert tudja, Isten nem hagyja őt
elveszni. A második történetben a
zsidók Jézus ellen fognak össze,
köveket ragadnak és meg akarják
félemlíteni őt. Jézus nem harcol
velük, mert Ő az ellenségeit is
szeretette, mondta az igehírdető. Isten
azért adott az embernek szabad akaratot és
értelemet, hogy tudatosan tudjon válaszolni
erre a szeretetre.     

Mészáros Tímea