Válasz Miklós István levelére

Tisztelt Miklós István úr. Mivel az Ön levele, amelyet a Bihar megyei RMDSZ-hez intézett, nagyrészt engem érint, vettem a bátorságot, hogy válaszoljak arra a sok valótlan dologra, amit rólam állít.

Ön azt akarja bemagyarázni az embereknek levelében, hogy miattam van lezárva a Polgármesteri Hivatal bankszámlája, 350 ezer lejes tartozás miatt. Ez hamis állítás, mert a tartozás, amiről beszél, a 2000–2004-es mandátumban tevékenykedő polgármester idejéből származik, ráadásul a Helyi Tanács tudomására volt hozva 2004 júliusában, a mandátumom kezdetén, és az akkori tanács megtiltotta, hogy fizessek. Elég baj az, hogy Ön, aki 11 évig volt RMDSZ-elnök és 4 évig helyi tanácsos, nem tudja, hogy a Tanács beleegyezése nélkül nem lehet nagy összegeket kifizetni.

Egyéb valótlanságok

A 200 ezer lej elvesztése 2008. januárban a könyvelő tudatlanságának köszönhető, erre bizonyíték az, hogy a 2006-os évről átvittünk a 2007-es évre 1.950.000 lejt, egy tízszeres összeget, és ez azért volt lehetséges, mert egy olyan hölgy volt a könyvelő, aki értette a dolgát. Az, hogy 2007-ben több tanácsosi ülésen is nyomást gyakoroltam volna a tanácsosokra egy bizonyos terület bérbeadásával kapcsolatban, szintén hamis állítás, mert én mint polgármester egyetlen gyűlésen terjesztettem a Tanács elé egy ezzel kapcsolatos határozattervezetet, ráadásul pár tanácsgyűléssel azelőtt kértem a Tanács beleegyezését az említett terület bérbeadásával kapcsolatban (az egyebek napirendi pontnál), és meg is kaptam 10–3 arányban. Azért kellett azt kérnem, mert nem akartam feleslegesen költeni a hivatal pénzét a szükséges dokumentáció elkészítésére. Érdekes módon a Tanács az előzetes beleegyezés ellenére nemet mondott a határozattervezetre, nemet mondván ezzel arra, hogy egy modern halastó épüljön azon a területen, amelyről a fentiekben beszéltem.

Ez sem így volt

Szintén hamis állítás, hogy 3 felső végzettségű RMDSZ-es tanácsos lemondott volna az én utasításaim, fenyegetéseim miatt egy év leforgása alatt. Hogy miért mondtak le, máig nem tudom, de biztos, hogy nem miattam. Szintén valótlan állítás, hogy választmányi gyűléseken, ha valaki kritizált, kizavartam volna. Az eset, amiről ír a tiszteletes úrral kapcsolatban, egy presbitérium és választmány közös gyűlésén történt, az csakis rám és a tiszteletes úrra tartozik, és mi ketten azt úriember módjára elrendeztük. Szintén hamis, hogy az előválasztásokat két hét alatt bonyolítottam le. Az előválasztást a megyei RMDSZ által kibocsátott szabályzat szerint bonyolítottuk le a határidők betartásával. A jelölési határidővel kapcsolatban tudatom, hogy Kovács József a feliratkozási határidő lejárta után jelentkezett, mégis a választmány esélyt adott neki az indulásra. A választmány döntött az előválasztás lebonyolításáról, azért lett március 9. az időpontja, hogy ne zavarjuk meg a becsületes magyar emberek két ünnepét, a virágvasárnapot és a húsvétot. Szintén valótlan, hogy házhelyet, fát, szociális segélyt ígértem volna valakinek, akik ismernek, tudják, hogy nem szoktam ilyen módszerekhez folyamodni.

Szintén téves, hogy az előválasztásokat követő tanácsülésen 11 házhelyre való kérelem lett volna elutasítva. Az is valótlan, hogy lebecsmérlem azokat, akik nem szavaznak rám, én, ellentétben Önnel tisztelem a szavazópolgárok akaratát. Szintén hamis, hogy intézkedésemmel összeharagítottam volna családokat, sőt, megpróbáltam kibékíteni az embereket, de persze nem véka alá rejtve az igazságot. A polgármesteri hatáskör adminisztratív jellegű, illene tudni és nem félrevezetni az embereket. Ön vezette pereskedésbe szomszédait, nem én.

Nem így történt

Szintén valótlanul állítja, hogy azt nyilatkoztam volna: a fenesiek meg sem érdemelnek; arról beszéltem, hogy van néhány olyan várasfenesi magyar ember, aki nem érdemli meg, hogy a polgármestere legyek. Ön az egyik. Az is téves, hogy eltitkoltam volna Kiss Sándor kampánykörútján tett látogatását Várasfenesre, hiszen még az újság is hirdette. Szintén téves, hogy bűnbakokat keresek a választás elvesztése miatt. A választás elvesztése a község összes lakosának kudarca, úgy románoknak, mint magyaroknak, és ezt bizonyítani fogja a következő 4 év. Az is téves, hogy a várasfenesi választmány 22 tagú, illene tudni, hogy nem lehet, csak páratlan tagú. Szintén hamis állítás, hogy a megyei RMDSZ diktatórikus módon átírja a tanácsosi listát és kirúgja az embereket az RMDSZ-ből. Az a két személy, aki kikerült az RMDSZ tanácsosi listájáról, saját kezűleg írt nyilatkozatuk, vállalásuk be nem tartása miatt kerültek ki. Arra a kérdésre, amit Ön a levele végén feltesz Szabó Ödön úrnak: Akkor ki is az áruló?, mivel jobban ismerem Önt, mint ő, azt tudom válaszolni, hogy Ön az igazi áruló, és az olyan embert, aki ennyi valótlan dolgot állít, nyugodtan lehet más jelzővel is illetni, de ezt a döntést meghagyom az olvasóknak.

Informátor és fantázia

Amit sehogyan sem tudok megérteni, hogy levelében olyan vádakkal illet, amik tanácsosi ülésekkel kapcsolatosak.Tudomásom szerint Ön nem tagja sem a tanácsnak, sem a választmánynak, tehát vádjait informátorra (informátorokra) és túlbuzgó fantáziájára alapozza, ami ellent mond annak, amit Ön kér a megyei RMDSZ-től, éspedig figyelembe venni a vádlottak álláspontját. Talán arról kellene levelet írjon, hogy 1992-ben, mikor Ön volt az RMDSZ elnöke és a magyarság aránya községi szinten majdnem 50% volt, miért nem lett magyar polgármestere, sőt alpolgármestere sem Várasfenesnek. Arról kellene írjon, hogy 1996-ban miért nem indított az RMDSZ polgármesterjelöltet, pedig még 45% volt a magyarság és Csapó József akkori RMDSZ-szenátor is javasolta. Hogy akkor mégis lett alpolgármesterünk, két független és becsületes román tanácsosnak köszönhető. Arról kellene írjon, hogy miért lépett ki az RMDSZ választmányából, és miért nem fizet tagsági díjat. Talán már nem aktuálisak a magánérdekek? Azokról kellene még írjon, amikről az emberek oly buzgón beszélnek az utcán, éspedig, hogy volt, mikor letaposta a bibliát, vagy hogy volt, mikor megfogták, hogy lopja az áramot. Befejezésül szeretném tudatni, hogy amit írtam a Miklós úr valótlan állításaival kapcsolatban, bizonyítani is tudom.

Vura Albert, Várasfenes