Válás közös megegyezéssel

Válás közös megegyezéssel
A Bihar Megyei Lakosság-nyilvántartási Igazgatóság közli a közigazgatási úton beadott válási kérelmek iktatásával kapcsolatos tudnivalókat.

Az anyakönyvvezető is megállapíthatja a házasság felbontását abban az esetben, ha mindkét fél válni akar, megegyeznek a válás után viselt vezetéknévvel kapcsolatban, és nincs a házasságból született, örökbe fogadott vagy házasságon kívüli kiskorú gyermekük. A válási kérelmet írásban kell benyújtaniuk és a területileg illetékes anyakönyvvezető előtt kell aláírniuk a feleknek. A közös megegyezéssel válni akaró házastársak ezután 30 nap gondolkodási időt kapnak, majd ennek leteltével ismét meg kell jelenniük az anyakönyvvezető előtt, és ha fenntartják válási szándékukat, 5 nap alatt kiállítják számukra a válási bizonyítványt. A kérelem beiktatásához az alábbi okmányokra van szükség: a személyazonosságot igazoló, a válási kérelem benyújtásakor és a bizonylat kibocsátásakor érvényes okirat eredeti példánya és másolata; házasságlevél eredeti és másolat; az anyakönyvvezető előtt, az utolsó közös lakhelyről adott nyilatkozat (abban az esetben, ha a kérvényben szereplő közös cím nem azonos a személyi okmányokban szereplő címmel.

Címkék: ,